Header image
Skip Navigation Links  
Realisaties: Milieu
Kippenproject ! 6/04/2023
      Onze bevolking werkte sedert 2002 in Roeselare tenvolle mee
aan het verminderen van de afvalberg.     

 Het blijft echter een voortdurende inzet
vragen van elkeen.  

 In het kader van enkele sensibiliserende
afvalprojecten w...
(Lees meer >>>)
Bekendmaking winnaars actie thuiscomposteren en herbruikbare boodschappentas in Roeselare op 19/12/2006 22/12/2006
Het promoten van het thuiscomposteren is één van de oudste afvalpreventiecampagnes die in Roeselare werd gelanceerd.    Met de steun van de VLACO (Vlaamse Compostorganisatie), de MIROM en natuurlijk de gedreven compostmeesters is deze campagne nog al...
(Lees meer >>>)
Recyclage van fuifafval dmv evenementencontainer met afvaleilanden 6/12/2006
Een primeur in Roeselare!   Een “geesteskind” van Geert Messiaen, Roeselaarse schepen van Leefmilieu.  Deze evenementencontainer met afvaleilanden kan – of liever zou moeten -  bij alle grote evenementen, zowel door de stadsdiensten als door ver...
(Lees meer >>>)
Dag van de Natuur 18 & 19 november 2006 25/11/2006
De "Dag van de Natuur" kadert in de Provinciale Dag van de Natuur, die een heel weekend behelst.  Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseert samen met Natuurpunt en de Gezinsbond ieder jaar in november een werkdag voor natuur en landschap. ...
(Lees meer >>>)
Wijziging van het subsidiereglement voor het installeren van zonnepanelen 13/09/2006
Het reglement dat dateerde van 2001 werd aangepast.  Het nieuwe reglement biedt meer kwaliteits- en opbrengstgaranties. Ook huisvestingsmaatschappijen, bouwpromotoren, scholen en andere instellingen komen nu in aanmerking voor het bekomen van de prem...
(Lees meer >>>)
Subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten 7/09/2006
In de gemeenteraad van 19/12/2005 werd het subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten goedgekeurd. Door de terugval van natuurlijke nestplaatsen en de zwaluwpopulatie op zich, is het cultuurhistorische en ecologische belang van de huis- en bo...
(Lees meer >>>)
Oprichting werkgroep "Amfibieën" 13/05/2006
In het milieubeleidsplan heeft de stad zich geëngageerd om aan bescherming van amfibieën te doen dit ondermeer door het stimuleren van aanleg van educatieve veedrinkpoelen en medewerking te verlenen aan de organisatie van paddenoverzetacties. Het is ...
(Lees meer >>>)
Folder "Welkom in de kleiputten en het Sterrebos" 12/05/2006
Om het natuurreservaat De Kleiputten wat meer in de kijker te plaatsen en ook omdat er veel vraag kwam van scholen naar een educatieve folder van het gebied werd een folder ontworpen vanuit het Vlaamse gewest (Afdeling Bos en groen van Aminal), van d...
(Lees meer >>>)
Het Kippenproject in Stad Roeselare 6/05/2006
Het is weer zover! Na enkele weken uitstel wegens de ophokplicht worden de kippen terug bedeeld!  Jaarlijks kijken heel wat gezinnen uit naar de dag waarop hun bestelde kippen worden geleverd. Ouderen houden kippen uit liefhebberij en jonge gezinnen ...
(Lees meer >>>)
8ste Zwerfvuilopkuisdag op zaterdag 01 april 2006 1/04/2006
Resultaat ophaling: ZES TON ... een blijvende schande kleine storende criminaliteit waartegen hard dient opgetreden te worden!!  Bekijk ook het filmpje "Wij ruimen het op" van TVRoeselare via de rubriek "Media - Film"  ZWERFVUIL EN HONDENPOEP BLIJVEN...
(Lees meer >>>)
1 2 3 4 5

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -