Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Milieu
8ste Zwerfvuilopkuisdag op zaterdag 01 april 2006
Resultaat ophaling: ZES TON ... een blijvende schande kleine storende criminaliteit waartegen hard dient opgetreden te worden!!

Bekijk ook het filmpje "Wij ruimen het op" van TVRoeselare via de rubriek "Media - Film"

ZWERFVUIL EN HONDENPOEP BLIJVEN ROESELARE ONTSIEREN ….…..

Voor de 8ste maal is er vandaag opgekuist.
13 verenigingen hebben zich dit jaar weer kandidaat gesteld om mee te doen aan de opkuis.  
Nieuw dit jaar was dat ook 4 wijkcomités deelgenomen hebben. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor, want deze mensen staan over het algemeen dichter bij hun wijk en kennen er ook beter de vuile hoekjes.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Mark Boudrez, die vandaag volledig vrijwillig en op eigen initiatief de oevers van de Mandel opkuiste.

Jammer genoeg moeten we, ook dit jaar, weer vaststellen dat de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort nog steeds groot is. En dat heel waarschijnlijk op bepaalde plaatsen het morgen al niet meer zichtbaar zal zijn dat er opgekuist werd.
Velen hebben vandaag op pleinen en in de straten afval opgeraapt, zijn in grachten gekropen, hebben zich tussen struiken en groenzones gewurmd, hebben zich bevuild… en dit allemaal om afval, door anderen achtergelaten, op te kuisen.
We hopen dat vooral voor zij die het achtergelaten hebben, dit niet onopvallend is voorbijgegaan.  

Als iedereen van ons hier zo talrijk aanwezig, dit probleem van zwerfvuil bovendien mee aankaart in zijn/haar omgeving, dan zou Roeselare er zeker zo proper als vandaag moeten kunnen blijven bijliggen.

Met deze grootscheepse opruimcampagne als vandaag roepen we dus een krachtige halt toe aan de zwerfvervuilers.
Met hoe meer we zijn, hoe groter het deel van de bevolking dat we kunnen bereiken om de boodschap door te geven.
Ik noem hier graag de verenigingen en wijkcomités op die vandaag opgeruimd hebben.

BOLDERSCLUB SCHIERVELDE vzw
Froyman Gilbert

VZW LEEFMILIEU
Wim Marichal

Koninklijke Voetbalclub Dosko Beveren
Afdeling Jeugd
Vanrenterghem Hubert

Natuurpunt Mandelstreke vzw
Piet Desmet

Landelijke Gilde
Michel Vysteke

KLJ Roeselare
Frederik Depaepe

Flanders Athletic Club Roeselare vzw
Raymond Carly

Krachtbalclub Hoger op Beitem vzw
Marc Panen

Bataviaboys
Jean Pierre Jacques

Help ons helpen
Roger Verbrugghe

55-plussers
Hubert Verkindere

Jeugd Rode Kruis Roeselare
Didier Casteleyn

KSA HOCANA
Maarten Schoutteten

Wijkcomité St. Sebastiaan
Jan Joye

Wijkbestuur De Gotelaar
Kurt Blondeel

Wijkcomité Desiré Mergaert
Magda Vermander

Wijkraad St. Lutgart/Rodenbach
Christiane Druant

Ook dit jaar is reeds een stuk van het Roeselaarse grondgebied door diverse scholen opgekuist. Nog diverse opruimacties zijn op til.
Ook aan deze scholen, hartelijk dank u wel.

Het is zeker ook gepast om hier vandaag alle medewerkers van de milieuploeg, de ploegleider, de deskundige eens extra te vernoemen. Zij zijn immers dagdagelijks in de weer om vuilnisbakken te ledigen, sluikstorten op te halen,zwerfvuil te ruimen,…. Dankzij hen ligt Roeselare er nog zo proper bij! De kostprijs voor dit alles loopt jaarlijks op tot meer dan 322.261 €. Dit is dezelfde prijs als dat iedere inwoner van Roeselare per jaar 6 extra vuilniszakken zou buitenzetten!
Neem hun werk weg, neem de dagelijkse veegmachine in het  stadscentrum weg,..en het zwerfvuil hoopt zich op. Hoe verschrikkelijk erg is het, om dit steeds weer vast te stellen!!

Wij zijn op een tijdstip gekomen dat zwerfvuil toch meer en meer bij veel mensen ergernis op wekt. Ook vergroot de sociale controle en worden sluikstorten al meer dan vroeger op hun verantwoordelijkheid gewezen.
Heel wat reacties naar aanleiding van de brochure “de toekomst van Roeselare” betreffen immers problemen van zwerfvuil en hondenpoep. Dit treft de burger blijkbaar soms meer dan het uitwerken van grootschalige futuristische projecten. Het gebeurt immers in hun dichte woonomgeving en hindert hen soms rechtstreeks.

Dit is zeker het geval wanneer we spreken over het hondenpoepprobleem. Dit is immers dit jaar het centrale thema van de zwerfvuilopkuisdag!. Vorig jaar tijdens het afsluitmoment van de zwerfvuilopkuisdag hadden we dit engagement om te werken rond de hondenpoep al aangekondigd.

Een ganse sensibiliseringscampagne is ervoor uitgewerkt. De aanmaak van affiches, banners, brochure……

- Affiches, die worden opgehangen in alle stadsgebouwen en scholen; Ook de wijken krijgen een affiche voor in het clublokaal. De verenigingen die meehelpen aan de zwerfvuilopkuisdag krijgen een affiche voor in hun clublokaal, net als alle hondenclubs en –scholen, de aangewezen partners om de hondenpoepboodschap aan hun leden over te brengen.
- Banners, die worden opgehangen op plaatsen waar het probleem van de hondenpoep heel erg is. Ze worden op regelmatige tijdstippen verplaatst.

- Brochures waarin het probleem van de hondenpoep nog eens wordt aangehaald en waarbij verwezen wordt naar de verplichting om steeds in het bezit te zijn van hondenpoepzakjes.
Ook het repressieve wordt kort aangehaald. Wie wordt betrapt, betaalt € 75 voor het achterlaten van de poep van zijn hond.

- Zakjes: Samen met de brochures worden enkele hondenpoepzakjes uitgedeeld. Dit gebeurt door een hondenvereniging en een hondenschool die de zaterdagnamiddag van de zwerfvuilopkuisdag (1 april) in het stadscentrum rondwandelen met hun hond en brochures en hondenpoepzakjes uitdelen aan bezoekers die in het centrum wandelen met hun hond.
De zakjes, brochures worden ook meegegeven met de wijkagenten die op hun ronde deze kunnen uitdelen aan passanten met een hond die de zakjes nog niet bij hebben.
De passanten worden nogmaals uitgelegd dat ze telkens in het bezit moeten zijn van hondenpoepzakjes die ze dan ook moeten aanwenden, telkens hun hond zijn behoefte doet.

- T-shirts: Diverse vrijwilligers van een hondenclub en hondenschool gaan op de zwerfvuilopkuisdag van 1 april in het centrum rondwandelen. Zij krijgen een T-shirt aan waar de boodschap van het gebruik van het hondenpoepzakje duidelijk is op weergegeven.

Al dit sensibiliseringsmateriaal geeft dezelfde boodschap weer : ‘De hondenbezitters dienen de verantwoordelijkheid voor hun hond op te nemen. Elke hondenpoep moet verwijderd worden door middel van een zakje. Zo is het ook in het Politiereglement opgenomen. Het hondenpoepzakje mag in de straatvuilnisbakken worden gedeponeerd.’

De plaatsen waar heel wat hondenpoep is achtergelaten zijn reeds door vrijwilligers van de wijkcomités, de milieuploeg en de milieudienst aangegeven met vlagjes.
De boodschap op de vlagjes is heel duidelijk: er wordt niet meer geduld dat hondenpoep zomaar wordt achtergelaten.

Rond het gebruik van de hondenpoepzakjes wordt in eerste instantie vooral sensibiliserend gewerkt. Het tijdstip van het hoe en waarom wordt toegelicht. Als wordt vastgesteld dat de boodschap niet wordt nageleefd, zal er bestraffend worden opgetreden.

Heel wat leden van een hondenvereniging en een hondenschool hebben deze sensibiliserende boodschap, tijdens de namiddag al meegegeven aan bezoekers die het stadscentrum wandelen met hun hond. Ze overhandigden hen een brochure met enkele hondenpoepzakjes in. Bedankt ook jullie die het mooie voorbeeld geven. Als ook die boodschap duidelijk overkomt in uw vereniging en iedereen het ook wat doorzegt, zal dit zeker ook zijn effect hebben op een groot deel van “wandel- en uitlaatzones in Roeselare.
Voor het opvolgen van deze probleemzones, “de rode zones”, is de medewerking gevraagd van de wijkcomités en de wijkagenten.
Op plaatsen waar er geen verbetering komt, wordt er meer doorgedreven toezicht gehouden. Hondenpoep achterlaten wordt aanzien als “afval achterlaten” en wordt ook belast met een boete van 75 euro, aangevuld met een eventuele politiestraf (50 tot 1250 €) en/of een gevangenisstraf van 1 tot 8 dagen.

Bedankt ook wijkagenten en medewerkers van de Roeselaarse politie omdat jullie hier ook zo’n belangrijke bijdrage in leveren en deze toch wel moeilijke milieuthema’s ter harte nemen!!  Bedankt ook wijkcomités en wijkwerker Fred Boone omdat jullie deze afvalthema’s ook in de wijken aangekaart hebben.  
De boodschap “Willen we van onze buurt een mooie nette beurt maken, dan moeten we ons niet enkel bewust worden van het probleem maar moeten we er ook werk van maken”, moeten we hier zeker levendig houden!


Al enkele jaren is het enkel sensibiliserend en preventief optreden voorbij en moet er helaas soms beboet worden aan hen die blijven sluikstorten of de regels aan hun laars lappen. Zo werden in 2004 254 aanslagen opgemaakt en in 2005 was dit 209 aanslagen. Deze aanslagen werden geïnd voor gevallen waarbij bewust afval werd weggeworpen, zoals huishoudelijk afval trachten kwijt geraken in de straatvuilnisbakjes of via het containerpark, het achterlaten van afval aan glasbollen, grachten, aanplakken van affiches, reclamepanelen, zonder vergunning of bedelen van flyers zonder vergunning.

In 2005 werd vooral verscherpt toezicht gedaan op plaatsen van borden, reclamepanelen en bedelen van flyers.

In 2006 zijn al enkele belastingen rond ‘het achterlaten van hondenpoep’ en wildplassers geïnd…

We stellen vast dat er een positieve tendens is in het aantal vaststellingen in die zin dat het aantal aanslagen in dalende lijn gaat.

We kunnen dit maar toejuichen en hopen eruit te mogen concluderen dat er zich meer mensen van het probleem bewust geworden zijn en dit zijn vruchten afwerpt op de netheid van Roeselare.

Wie rest me nog te bedanken…..

Kaster Vandenberghe die deze namiddag in het stadscentrum in een “one-man-act” op een ludieke manier de bewustwording van het probleem aan de winkelende, wandelende man/vrouw overbracht.

Dank ook aan de muzikanten van het muziekgroepjes Scarbo die dit afvalprobleem wat wisten op te fleuren en er vandaag toch iets feestelijks van konden maken.

Dank ook aan de Schierveldse politiehonden en de hondenschool van Oekene.

Dank aan zij die volledig belangeloos dagdagelijks toch inspanningen leveren om Roeselare er net bij te laten liggen


ZWALUWNESTEN…

Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken –nu we hier met zovelen zijn- om het recent goedgekeurd subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten voor te stellen.

Gezien de toestand van de zwaluwen de laatste jaren zo sterk achteruitgegaan is, wenst het stadsbestuur de zwaluwen mogelijkheden te bieden op vooruitgang, door de mensen die een zwaluwnest aan hun huis/gebouw hangen hebben, hiervoor financieel te belonen.

Misschien herinnert u zich nog de rondvliegende zwaluwen in uw omgeving of weet u nog effectief nestjes hangen.

Daarom hadden we aan die mensen graag de mogelijkheid geboden tot het bekomen van subsidies voor het behoud van deze zwaluwnesten.

De toestand van de boerenzwaluw is vooral gewijzigd doordat de landbouwbedrijven sterk geëvolueerd zijn. Vanuit hygiënisch standpunt zijn er verplicht heel wat wijzigingen moeten gebeuren in de bedrijfsvoering.
Het verhaal van de huiszwaluw is dat er veel verdwenen zijn doordat de bewoners niet kunnen verdragen dat er uitwerpselen op de stoep of vensterbank komen. Daardoor werden veel nesten vernield.

Hiervoor bestaat er een oplossing. Het probleem van de mest, zou kunnen worden opgelost door het ter beschikking stellen van mestplankje bij de bewoners die zich engageren om de nesten te behouden. Deze mestplankjes worden ter beschikking gesteld van het stadsbestuur en worden door vrijwilligers van Natuurpunt opgehangen.

Om bijkomende zwaluwen aan te lokken,worden door de natuurvereniging Natuurpunt, kunstnesten verkocht. Als die nesten door zwaluwen worden opgezocht om er hun liefdesnestje in te maken,is de kans groot dat de zwaluwen de daaropvolgende jaren, spontaan overgaan tot het aanmaken van een natuurlijke nest.

Wie geïnteresseerd is, kan een foldertje krijgen op de infotafel achteraan in de tent of kan zich steeds tot de milieudienst op het stadhuis wenden.

Bezoek ook het foto-album via de rubriek media.Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -