Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Milieu
Recyclage van fuifafval dmv evenementencontainer met afvaleilanden
Een primeur in Roeselare!

Een “geesteskind” van Geert Messiaen, Roeselaarse schepen van Leefmilieu.

Deze evenementencontainer met afvaleilanden kan – of liever zou moeten -  bij alle grote evenementen, zowel door de stadsdiensten als door verenigingen gehuurd worden bij de intercommunale Mirom!

Persconferentie: EVENEMENTENCONTAINER

Op oudejaarsavond 2006 wordt voor de elfde maal een fuif georganiseerd in het Fabriekspand in Roeselare, en dit met medewerking van JIN scouting Roeselare.

De organisatoren van de oudejaars - 33cl - fuif  “anders is anders”  2006 richtten zich tot het stadsbestuur met de vraag  om tijdens de fuif op de laatste dag van het jaar het afval dat er ontstaat, selectief te gaan inzamelen.
Daarom waren ze op zoek naar recipiënten om dit afval gescheiden in te zamelen, en naar wat promotiemateriaal om hun activiteit aan te kondigen.

We hebben geen ogenblik geaarzeld om samen met de organisatoren, de milieudienst en MIROM  rond de tafel te gaan zitten en in een tweetal bijeenkomsten constructief en wederkerig onze medewerking te verlenen -al is deze fuif een commerciële activiteit.

Het CBS besliste  tot :

- goedkeuring dat de milieudienst logistieke ondersteuning biedt aan dit initiatief.
- goedkeuring voor het, bij OVAM, ontlenen van een reuze opblaasbare afvalcontainer die dient als informatiedrager.
- gebruik maken van de groene zone aan het Spillebad voor het opstellen van de reuze opblaasbare afvalcontainer.
- goedkeuring om, indien het nodig is, de opblaasbare afvalcontainer op te halen in en terug te brengen naar Mechelen.
- goedkeuring tot het plaatsen van een sensibiliserende boodschap op de informatiedrager.

Dit initiatief van JIN scouting Roeselare kunnen we alleen maar toejuichen.
Een groot deel van de doelgroep die de fuif gaat bezoeken, “jongeren” is immers een heel moeilijk te bereiken doelgroep als het op milieugedrag aankomt.

Vanuit het stadsbestuur worden al heel wat sensibiliseringscampagnes opgezet,  rond het selectief inzamelen van afval, doch ook rond zwerfvuil en het hondenpoepprobleem.

Voor het lanceren van die campagnes werd dikwijls gebruik gemaakt van de logistieke steun van MIROM en overheidsdiensten zoals de provincies, OVAM.

Tijdens die campagnes worden  diverse doelgroepen aangesproken, zoals gezinnen, schoolinstellingen, verenigingen, “ de man in de straat”, …als stadsbestuur zijn we dankbaar voor zoveel burgerzin en het meehelpen uitdragen met de lokale overheid van sensibiliserende opdrachten voor een nette mooie stad.

Twee jaar terug werd een grote  sensibiliseringscampagne uitgewerkt door de Provincie, samen met de afvalintercommunales, naar de doelgroep “secundaire scholen”.
De evaluatie was dat het heel moeilijk is om deze doelgroep te bereiken.

Daarom verheugt het ons als organisatoren van een fuif zelf op ons afstappen met een voorstel waarbij ze tijdens een fuif zelf trachten de jongeren te sensibiliseren rond de afvalproblematiek.

Voor deze gelegenheid zal voor de eerste maal in Roeselare gebruik gemaakt worden van de evenementencontainers – de afvaleilanden van MIROM Roeselare – een primeur in Roeselare !  De aanmaak van dergelijke evenementencontainers, waarbij afval op grotere evenementen selectief worden ingezameld van tijdens de activiteit zelf (dus niet enkel met de opkuis achteraf) past terecht in de sensibiliserende aanpak tot de vermindering van de afvalberg en het verwezenlijken van een goed selectief sorteer- en zwerfvuilvrij-beleid van een lokale overheid .

Zo konden we vraag en aanbod samenbrengen en zijn we fier om vandaag te kunnen meedelen dat de lancering van de evenementencontainers van MIROM in Roeselare op een jongerenfuif een feit wordt.

Samen met MIROM Roeselare, zal het stadsbestuur aan alle verenigingen een oproep doen om in de toekomst  ook gebruik te maken van deze afvalcontainer. Immers hoe meer afval gescheiden wordt ingezameld, hoe minder restafval er over blijft, en hoe beter dit is voor het milieu en voor de portemonnée, want ook op dergelijke evenementen geldt het principe, “de vervuiler betaalt”. Het stadsbestuur zal bij het organiseren van evenementen als voorbeeldfunctie ook deze evenementencontainers gebruiken .


Geert Messiaen
Schepen Leefmilieu

4 december 2006

Voor het artikel van het Nieuwsblad: Klik "Nieuws" - "Nieuwsbrieven" - "Jaargang 1 Nr 16"

Voor het artikel "10% blijven hardleerse vervuilers": Klik "Nieuws" - "Nieuwsbrieven" - "Jaargang 1 Nr 17"


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -