Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Milieu
Folder "Welkom in de kleiputten en het Sterrebos"
Om het natuurreservaat De Kleiputten wat meer in de kijker te plaatsen en ook omdat er veel vraag kwam van scholen naar een educatieve folder van het gebied werd een folder ontworpen vanuit het Vlaamse gewest (Afdeling Bos en groen van Aminal), van de Provincie, de Roeselaarse groen-en milieudienst en enkele afgevaardigden van de plaatselijke natuurverenigingen. Naast het Natuurreservaat de Kleiputten, wordt ook het Sterrebos, het verbindingsgebied tussen het Sterrebos en het natuurresevraat, alsook de Hoogstamboomgaard in de folder opgenomen. Ook het overdekte stort dat als groenzone is ingericht, wordt vermeld. De folder wordt op donderdag 8 juni wereldkundig gemaakt.


STORTPLAATS WORDT GROENE OASE

Het Stadsbestuur van  Roeselare is erg begaan met de aanleg van een groene zone aan de zuidkant van de stad. Het wordt een complex geheel van diverse groengebieden, waarbij elk gebied een ecologisch, recreatief, landschappelijk of educatief accent krijgt.

De oudste kleiput werd ingericht als natuurreservaat waar een gevarieerde fauna en flora in alle rust kunnen gedijen. Er werden akkers bebost of voorzien van een hoogstammige boomgaard, er werd een speelbos ingericht, wandelpaden aangelegd en er is een mountainbikeroute voorzien.

En dit groengebied blijft groeien. In totaal voorziet de overheid hier op termijn 130 ha nieuw bos te realiseren. Samen met het Sterrebos, het natuurgebied de Kleiputten en de open ruimtes in het bos zal hier een divers randstedelijk landschap van meer dan 200 ha ontstaan.
De firma Depovan levert hiertoe een belangrijke bijdrage. Telkens een deel van de stortplaats is volgestort en werd afgewerkt conform de milieuwetgeving, krijgt de Stad Roeselare er van uitbater nv Depovan het beheer over. De Stad verzorgt dan de aanplanting en inrichting van deze nieuwe terreinen.

Op die manier wordt de stortplaats langzaam maar zeker omgevormd tot een wandelgebied waar de omwonenden welkom zijn om er van de natuur te genieten. De stortplaats wordt stilaan een groene oase, dank zij de voorbeeldige samenwerking tussen het bedrijf nv Depovan en de Stad Roeselare.

Geert Messiaen,
Schepen van Milieu

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -