Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Milieu
Subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten
In de gemeenteraad van 19/12/2005 werd het subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten goedgekeurd.
Door de terugval van natuurlijke nestplaatsen en de zwaluwpopulatie op zich, is het cultuurhistorische en ecologische belang van de huis- en boerenzwaluw in onze contreien sterk achteruitgegaan.

Huis-en boerenzwaluwen zijn volledig beschermde vogelsoorten, tevens zijn ze Europees beschermd via de conventie van Bern.

Om de zwaluwen opnieuw mogelijkheden te bieden op vooruitgang, is het heel belangrijk om de mensen te motiveren om zwaluwnesten te behouden.

Subsidieaanraagformulieren en bijkomende informatie in verband met dit subsdiereglement kunnen bekomen worden bij de milieudienst.

Eind augustus 2006 kwamen reeds 38 aanvragen binnen.
- aantal nesten: 187
- grootte kolonie: meestal gaat het per punt om een kleine  zwaluwkolonie (1 tot 3 nesten)
- uitgekeerd subsidiebedrag: 1162,50 euro
De controle werd uitgevoerd door leden van Natuurpunt.
Waar: Dit gaat meestal om stallingen doch ook om woonhuizen en een school. Zo kent St-Idesbald 63 nesten met een middelgrote zwaluwkolonie (4 tot 5 nesten)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -