Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Milieu
Oprichting werkgroep "Amfibieën"
In het milieubeleidsplan heeft de stad zich geëngageerd om aan bescherming van amfibieën te doen dit ondermeer door het stimuleren van aanleg van educatieve veedrinkpoelen en medewerking te verlenen aan de organisatie van paddenoverzetacties. Het is tevens de bedoeling om bv de
paddentrek volgend jaar te laten gebeuren met medewerking van scholen die hier al interesse voor getoond hebben. In de schoot van het beheerscomité "De Kleiputten" werd een werkgroep van vrijwilligers hieromtrent op donderdag
11 mei geinstitutionaliseerd.

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -