Header image
Skip Navigation Links  
Curriculum Vitae

Geert Messiaen

 • Geboren in Roeselare op 10/07/1947 untitled.bmp
 • Doctor in de rechten en licentiaat notariaat
 • Op pensioen vanaf 01 juli 2019
 • Secretaris Generaal van de Liberale Mutualiteiten
 • Zetelt in de beleidsorganen van het RIZIV(de nationale Commissie Geneesheren-en Tandheelkundigen - ziekenfondsen
 • Lid van het Verzekeringscomité gezondheidszorgen
 • Voorzitter van de Erkenningsraad voor Orthopedisten van het RIZIV
 • Voorzitter van de Mutualistische Alarmcentrale Mutas België
 • Uitgever van het tijdschrift van de Liberale Ziekenfondsen
 • Ere-provincieraadslid
 • Nationaal secretaris van de zelfstandigenorganisatie LVZ (Liberaal Verbond voor Zelfstandigen)
 • Schepen van de stad Roeselare (1998 - 2006)
  • Bevoegdheden:
  • Sport, binding sportverenigingen, sportanimatie
  • Leefmilieu, reinigingsdienst, afvalproblematiek, hinderlijke inrichtingen
  • Informatica
  • Vaderlandslievende verenigingen
 • Ereschepen van de Stad Roeselare sedert 2007
 • Gemeenteraadslid Roeselare 1982 - 2012 
 • Auteur van het boek "Onvoltooide symfonie" - september 2007
 • Auteur van het boek "Gezondheid is geen koopwaar" - juni 2009
 • Ook in het frans vertaald "La santé n'est pas une marchandise" - november 2009
 • Co-auteur van het huldeboek Emile Flamant 1933-1994 (15 juni 2011)
 • Auteur vanhet boek "Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw" - februari 2012
 • Auteur van het boek "Gezondheidszorg, meer dan geneeskunde" - juni 2013
 • Auteur van het boek "Op uw gezondheid" - 2015
 • Auteur van het boek "Gezondheidszorg een snelweg met kruidpunten" - 2016 
 • Auteur van het boek "Is Europa sociaal ?" - 2018 
 • Effectief lid in de Federale Adviesraad voor Ouderen namens de Landsbond van Liberale mutualiteiten (KB 13/11/2012) - (KB 07/07/2017 verlenging)
 • Bijzonder voorzorgsereteken 1ste en 2de klasse
 • Ridder in de kroonorde
 • Gouden erekenteken van de Eliten van de arbeid van België - januari 2010
 • Voorzitter van de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap - april 2010
 • Voorzitter van de Nationale vereniging van miliciens en beroepsmilitairen van Belgie -regio Roeselare (april 2010)
 • Lid van de algemene vergadering Attentia Brugge Sociaal verzekeringsfonds (sedert 2010)
 • Gewezen voorzitter van de werkgroep "Milieu & Gezondheid" bij de internationale organisatie AIM www.AIM-mutual.org (oktober 2010)  
 • Lid van de Algemene vergadering vzw Solidariteit voor het Gezin (thuisverplegingsdienst - bejaarden- en gezinszorg - enz...)  
 • Lid van het Directiecomité en bestuurder van de Intercommunale MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen) - (1998 - januari 2007)
 • Bestuurder en Lid van de Algemene Vergadering bij de VZW Cevi (softwarehouse) - (1998 - januari 2007)
 • Voorzitter LVSW - Liberale vereniging voor socio-culturele werking voor langdurig zieken, invaliden, personen met een handicap en hun ruime omgeving (tot december 2013)
 • Ondervoorzitter "50 jaar Actief
 • Lid AV Liberaal archief (sedert dec 2017) 
 • Voorzitter Verbroedering van Vaderlandslievende verenigingen Roeselare (vanaf 7 maart 2014)
 • Bestuurslid Roeselaars liefhebbersverbond vanaf 21 juni 2014
 • Medaille van verdienste "De Gouden NVMBB" 4 maart 2018
 • Voorzitter VIEF Roeselare (vanaf 1 juli 2019)
 • Lid koperen passer Roeselare-Rodenbach club 5 (augustus 2020)  
 • Mede oprichter en gewezen secretaris van vzw OK - Ontmoeting & Ontspanning Kanker
 • Gewezen voorzitter Computerclub Roeselare
 • Gewezen voorzitter Willemsfonds
 • Medeoprichter "Nood ook in uw straat" Roeselare 
 • Gewezen voorzitter Koninklijke Rederijkerskamer "Zeegbare Herten" Roeselare
 • Bestuurs -en werkend lid van diverse culturele, sportieve en politieke verenigingen
 • "Geert Messiaen in top 100 van de invloedrijkste personen in onze gezondheidszorg in 2016 " - plaats 72 - Artsenkrant april 2016.
 • Opgenomen in het boek: "Honderd heerlijke Roeselarenaars", uitgegeven door Bibliodroom 2017 - bladzijde 120-121.

 • Pendelaar sedert 19/09/1977 tot 30 juni 2019.

 • Honorary member by the General Assembly of AIM 27 june 2019 Luxembourg

 • Lid van de redactieraad bij Senior, tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg - sedert maart 2020

 • Bestuurder KCE Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (- tot mei 2021)

 

LEZINGEN – GEERT MESSIAEN

         Auteur van:

·         Onvoltooide Symfonie (2007)

·         Gezondheid is geen koopwaar (2009)

·         Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw (2012)

·         Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde (2013)

·         Op uw gezondheid (2015)

·         Gezondheidszorg een snelweg met kruispunten (2016)

·         Is Europa sociaal? (2018)

·        Geert Messiaen samengevat (juli 2019) 

 

 

19/9/2009           boekenpodium – uitgeverij Garant te Antwerpen – “Gezondheid is geen koopwaar”

19/11/2010         Het Provinciaal Handels- en Taalinstituut te Gent – “Het Belgische gezondheidssysteem en visie naar Europa”

25/04/2012         boekenpodium - uitgeverij Garant te Antwerpen – “Wat met het ziekenfonds ? “

“Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw”

 

25/09/2013         Boekenpodium – uitgeverij Garant te Antwerpen – “Gezondheidszorg meer dan

                               geneeskunde”

 

15/10/2013         10u00:  in de Liberale Mutualiteit te Antwerpen – “Gezondheidszorg meer dan

                               geneeskunde”

 

10/12/2013         20u: jong economische kamer – Roeselare – “Gezondheidszorg meer dan geneeskunde”

18/12/2013         19u: Ziekenfonds Oost-Vlaanderen – Algemene verg. – “Gezondheidszorg meer dan geneeskunde”

06/02/2014         19u: Willemsfonds – Kortrijk – “Gezondheidszorg meer dan geneeskunde”

22/03/2014         Vlaams Patiëntenplatform vzw – Heverlee – “Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de

                               21ste eeuw”

 

4/10/2014          Sana Antwerpen – Interdisciplinair Congres “CVS/Fybromyalgie” -

                             

 

23/10/2014       20u30:  avondlezing rond “Economie en Ethiek”

Bond geneesheren Roeselare

 

6/06/2015           Arhus Café – Roeselare – “Op uw gezondheid”

 

10/06/2015         Boekenpodium – uitgeverij Garant te Antwerpen – “Op uw gezondheid”

 

15/06/2015         ziekenfonds West-Vlaanderen – Algemene verg. – “Op uw gezondheid”

 

7/11/2015           Boekenbeurs Antwerpen – “Op uw gezondheid”

 

01/12/2015         Rotary Oostende – “Gezondheidszorg in ons land – anno 2015”

 

02/02/2016         Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen – 50 Actief – “Op uw gezondheid”

 

30/11/2016       Boekenpodium - uitgeverij Garant Antwerpen– “Gezondheidszorg een snelweg met

                               Kruispunten”

                                              

03/12/2016       Kenniscentrum Arhus – Roeselare – “Gezondheidszorg een snelweg met kruispunten”

                              

11/03/2017       AV Orthopedisten BBOT - te Vorst – “Toekomst van de gezondheidszorg”

 

08/05/2018       Boekvoorstelling “Is Europa sociaal?” – Liberas - Gent

28/05/2018       Boekvoorstelling “Is Europa sociaal?” – De Eekhoorn Roeselare

 

30/10/2018       Boekenbeurs Antwerpen – standhouder Gompel&Svacina – “Is Europa sociaal ?”

 

02/04/2019       Raad van Bestuur PROBUS

 

26/10/2021       Vergrijzing, dé uitdaging in de 21ste eeuw - Liberty Blankenberghe

 

28/10/2021       Vergrijzing, dé uitdaging in de 21ste eeuw - Liberty Blankenberghe

 


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -