Header image
Skip Navigation Links  
Curriculum Vitae

Geert Messiaen

 • Geboren te Roeselare op 10/07/1947 naamloos.bmp
 • Doctor in de rechten en licentiaat notariaat
 • Op pensioen vanaf 01 juli 2019
 • Secretaris Generaal van de Liberale Mutualiteiten
 • Zetelt in de beleidsorganen van het RIZIV (de nationale Commissie Geneesheren- en Tandheelkundigen - ziekenfondsen
 • Lid van het Verzekeringscomité gezondheidszorgen
 • Voorzitter van de Erkenningsraad voor Orthopedisten van het RIZIV
 • Voorzitter van de Mutualistische Alarmcentrale Mutas België
 • Uitgever van het tijdschrift van de Liberale Ziekenfondsen
 • Ere-provincieraadslid
 • Nationaal secretaris van de zelfstandigenorganisatie LVZ (Liberaal Verbond voor Zelfstandigen)
 • Schepen van de stad Roeselare (1998 - 2006)
  • Bevoegdheden:
  • Sport, binding sportverenigingen, sportanimatie
  • Leefmilieu, reinigingsdienst, afvalproblematiek, hinderlijke inrichtingen
  • Informatica
  • Vaderlandslievende verenigingen
 • Ereschepen van de Stad Roeselare sedert 2007
 • Gemeenteraadslid Roeselare 1982 - 2012 
 • Auteur van het boek "Onvoltoide symfonie" - september 2007
 • Auteur van het boek "Gezondheid is geen koopwaar" - juni 2009
 • Ook in het frans: "La santé n'est pas une marchandise" - november 2009
 • Coauteur van het huldeboek Emile Flamant 1933-1994 (15 juni 2011)
 • Auteur van het boek "Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw" - februari 2012
 • Auteur van het boek "Gezondheidszorg, meer dan geneeskunde" - juni 2013
 • Auteur van het boek "Op uw gezondheid" - 2015
 • Auteur van het boek "Gezondheidszorg een snelweg met kruidpunten" - 2016 
 • Auteur van het boek "Is Europa sociaal?" - 2018
 • Boek "Geert Messiaen Samengevat" (2019)
 • Mede-auteur "Oud, niet out, maar goud" (2021)
 • Auteur van "Ouder worden, de vergrijzing draait op turbosnelheid" (2024)   
 • Effectief lid in de Federale Adviesraad voor Ouderen namens de Landsbond van Liberale mutualiteiten (KB 13/11/2012) - (KB 07/07/2017 verlenging)
 • Bijzonder voorzorgsereteken 1ste en 2de klasse
 • Ridder in de kroonorde
 • Gouden erekenteken van de Eliten van de arbeid van België - januari 2010
 • Voorzitter van de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap - april 2010
 • Voorzitter van de Nationale vereniging van miliciens en beroepsmilitaires van Belgie -regio Roeselare ( april 2010)
 • Lid van de algemene vergadering Attentia Brugge Sociaal verzekeringsfonds (sedert 2010)
 • Gewezen voorzitter van de werkgroep "Milieu & Gezondheid" bij de internationale organisatie AIM www.AIM-mutual.org (oktober 2010)    
 • Lid van de Algemene vergadering vzw Solidariteit voor het Gezin (thuisverplegingsdienst - bejaarden- en gezinszorg - enz...)  
 • Lid van het Directiecomité en bestuurder van de Intercommunale MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen) - (1998 - januari 2007)
 • Bestuurder en Lid van de Algemene Vergadering bij de VZW Cevi (softwarehuis) - (1998 - januari 2007)
 • Voorzitter LVSW - Liberale vereniging voor socio-culturele werking voor langdurig, invaliden, personen met een handicap en hun ruime omgeving (tot december 2013)
 • Ondervoorzitter "50 jaar Actief
 • Lid AV Liberaal archief (sedert dec 2017) 
 • Voorzitter Verbroedering van Vaderlandslievende verenigingen Roeselare (vanaf 7 maart 2014)
 • Bestuurslid Roeselaars liefhebbersverbond vanaf 21 juni 2014 - Ondervoorzitter vanaf 22 september 2022
 • Medaille van verdienste "De Gouden NVMBB" 4 maart 2018
 • Voorzitter VIEF Roeselare (vanaf 1 juli 2019)
 • Gewezen lid koperen passer Roeselare-Rodenbach club 5   
 • Mede stichter en inhoud secretaris van vzw OK - Ontmoeting & Ontspanning Kanker
 • Gewezen voorzitter Computerclub Roeselare
 • Gewezen voorzitter Willemsfonds
 • Medeoprichter "Nood ook in uw straat" Roeselare 
 • Gewezen voorzitter Koninklijke Rederijkerskamer "Zeegbare Herten" Roeselare
 • Bestuurs-en werkend lid van diverse culturele, sportieve en politieke verenigingen
 • "Geert Messiaen in top 100 van invloedrijkste personen in onze gezondheidszorg in 2016" - plaats 72 - Artsenkrant april 2016.
 • Opgenomen in het boek: "Honderd heerlijke Roeselarenaars",  uitgegeven door Bibliodroom 2017 - bladzijde 120-121.

 • Pendelaar sedert 19/09/1977 tot 30 juni 2019.

 • Erelid door de Algemene Vergadering van AIM 27 juni 2019 Luxemburg

 • Lid van de redactieraad bij Senior, tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg - sedert maart 2020

 • Bestuurder KCE Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (- tot mei 2021)

 • Lid bij de Maten van Peegie Roeselare

 • Lid bij de Erepoorters Roeselare

 • Eredeken bij de Erepoorters Roeselare sinds 11 juni 2022

 • Voorzitter van het Roeselaars minivoetbal sedert 1986 - Koninklijk RMV sedert 31/12/2022

 • Voorzitter en erevoorzitter Koninklijk verbond veteranen Leopold 3 Roeselare

 • Voorzitter Regionale Vereniging voor Miliciens Beroepsmilitairen Politie en gewezen Rijkswacht Roeselare

 • Erelid - Membre d'honneur bij AIM - association internationale de la mutualité
Auteur van

 

·         Onvoltoide Symfonie (2007)

·         Gezondheid is geen koopwaar (2009)

·         Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21ste eeuw (2012)

·         Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde (2013)

·         Op uw gezondheid (2015)

·         Gezondheidszorg een snelweg met kruispunten (2016)

·         Is Europa sociaal? (2018)

·        Geert Messiaen samengevat (juli 2019) 

·        Medeauteur "Oud, niet uit, maar goud" (2021)

·       Auteur van "Ouder worden, de vergrijzing draait op turbosnelheid" (2024)   

 


 

Lezingen – GEERT MESSIAEN

 

Enkel in West- en Oost Vlaanderen

19/09/2009      Boekenpodium – uitgeverij Garant te Antwerpen – “Gezondheid is geen koopwaar”

19/11/2010      Het Provinciaal Handels- en Taalinstituut te Gent – ??“Het Belgische gezondheidssysteem en visie naar Europa”

25/04/2012      Boekenpodium - uitgeverij Garant te Antwerpen – “Wat met het ziekenfonds ?

“Uitdagingen voor de ziekenfondsen in de 21 ste eeuw”

 

25/09/2013       Boekenpodium – uitgeverij Garant te Antwerpen – “Gezondheidszorg meer dan

                         geneeskunde”

 

15/10/2013       10u00:   in de Liberale Mutualiteit te Antwerpen – “Gezondheidszorg meer dan

                         geneeskunde”

 

10/12/2013       20u: jonge economische kamer – Roeselare – “Gezondheidszorg meer dan                     geneeskunde"

18/12/2013      19u: Ziekenfonds Oost-Vlaanderen – Algemene verg. – “Gezondheidszorg meer dan geneeskunde”

06/02/2014      19u: Willemsfonds – Kortrijk – “Gezondheidszorg meer dan geneeskunde”

22/03/2014       Vlaams Patiëntenplatform vzw – Heverlee – “Uitdagingen voor de ziekenfondsen in

                         de 21 ste eeuw”

 

04/10/2014        Sana Antwerpen – Interdisciplinair Congres “CVS/Fybromyalgie” -   

                          

23/10/2014       20u30:   avondlezing rond “Economie en Ethiek” Bond geneesheren Roeselare

 

06/06/2015        Arhus Café – Roeselare – “Op uw gezondheid”

 

10/06/2015        Boekenpodium – uitgeverij Garant te Antwerpen – “Op uw gezondheid”

 

15/06/2015        ziekenfonds West-Vlaanderen – Algemene verg. – “Op uw gezondheid”

 

07/11/2015         Boekenbeurs Antwerpen – “Op uw gezondheid”

 

01/12/2015         Rotary Oostende – “Gezondheidszorg op het land – anno 2015”

 

02/02/2016         Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen – 50 Actief – “Op uw gezondheid”

 

30/11/2016        Boekenpodium - uitgeverij Garant Antwerpen– “Gezondheidszorg een snelweg met

                          Kruispunten”

                                              

03/12/2016        Kenniscentrum Arhus – Roeselare – “Gezondheidszorg een snelweg met 

                          kruispunten"

                              

11/03/2017      AV Orthopedisten BBOT - te Vorst – “Toekomst van de gezondheidszorg”

 

08/05/2018      Boekvoorstelling “Is Europa sociaal?” – Liberas - Gent

28/05/2018      Boekvoorstelling “Is Europa sociaal?” – De Eekhoorn Roeselare

 

30/10/2018      Boekenbeurs Antwerpen – standhouder Gompel&Svacina – “Is Europa sociaal ?”

 

02/04/2019       Raad van Bestuur PROBUS

 

26/10/2021       Vergrijzing, dé uitdaging in de 21ste eeuw - Liberty Blankenberghe

 

28/10/2021       Vergrijzing, dé uitdaging in de 21ste eeuw - Liberty Blankenberghe

 

08/02/2022       Dienstencentrum Schiervelde


07/03/2022       Om 14u15 VIEF Hooglede


21/04/2022       Om 14u00 in 't Schuurke Roeselare "Vergrijzing dé uitdaging"

 

24/05/2022       Om 14u00 Liberas Gent (dinsdag)


01/06/2022       Om 14u00 in LM plus Brugge


16/06/2022        Om 14 uur in lokaal dienstencentrum "De Villa" te Kortrijk (donderdag)


27/06/2022       Lokaal dienstencentrum De Toekomst Aalst "Vergrijzing"


01/12/2022       Om 10u00 over "vergrijzing van de bevolking" Probus Roeselare in zaal Orchidee


13/02/2023       De Roose Smedenstraat 4 8790 Waregem


14/04/2023       Om 14u00 Dienstencentrum Jonkhove Aartrijksestraat 9 Aartrijke


17/04/2023       Om 14u00 in CC Het Applauws te Lauwe


21/04/2023       Om 13h30 Don Boscocollege te Kortrijk - "Gensconnect - In gesprek met jongeren 

                           om bruggen te bouwen"


19/10/2023       Van 14h tot 17h Panelgesprek n.a.v. het boek "Grijs aan zet" in ARhus RoeselareCopyright 2005 - www.geert-messiaen.be -