Header image
Skip Navigation Links  
www.geert-messiaen.be
Laatste nieuws
Het verhaal van consultants, lege pensioenkas en vriendendiensten dankzij subsidies! 16/05/2023


Een greep uit de krantenartikels in HLN van 16 mei 2023 : “Pensioenkas van Kamer gaat stevig in het rood -  Beke en Crevits betalen ministerloon aan consultant (Vandeurzen) die ook partijgenoot is - adviseur van mobiliteitsminister organiseert ook rijcursussen”.

 

Het blijft maar duren, elke dag opnieuw drijft een dossier naar boven uit de … politieke beerput - of zoals Jan Segers in zijn opiniestuk - geregeld ongeregeld - terecht stelt : “DEZE DOSSIERS STINKEN UREN IN DE WIND” -


Waar hebben we zo’n politici verdiend ?! 

En dan houden we het voorlopig nog op 1 niveau.


Misschien luiden de slogans van de partijen volgend jaar : “Ons kent ons & ons”.

 

Alles betaald met subsidies, zeg maar gemeenschapsgelden, met de verdiensten van de bevolking.

Hoe kan dit ooit goed komen?

Met interpellaties en vragenuurtjes wordt de bevolking gesust.

Maar een wezenlijke verandering komt er nooit meer.

 

 “De goeie weg” orakelde ooit een partij … wat een verkiezingsslogan en zou dit voortaan niet beter omschrijven worden met als “de goeie, weg” met een komma!!

 

Juiste analyse ook van Isolde Vandeneynde in haar opiniestuk - rode lijnen - indertijd durfde een oud premier zich al eens de vraag stellen over zijn collega’s “Wie gelooft die mensen nog”  … en vervang voortaan mensen door politici!

 

Hoelang duldt de bevolking dit nog?

 

 

Geert Messiaen

 

De ouderenzorg moet hertekend worden 25/04/2023

 

De recent gepubliceerde nieuwsbrief van de Vlaamse ouderenraad sluit goed aan bij mijn lezingen en boek "Oud, niet out, maar goud". Een goede aansluiting is eveneens te vinden in het recente boek “Ongehoord en ongelezen - Hoe Vlaanderen vergrijst”. 

De Vlaamse ouderenraad geeft in een nieuwe campagne, ouderen een megafoon, en wordt hierin gesteund door de Koning Boudewijnstichting.

De ouderenzorg de dag van vandaag strookt vaak niet met de wensen en verwachtingen.

Weet je, in de komende 10 jaar zullen er maar liefst 30 % meer 80 - plussers bijkomen.

De vergrijzing neemt gestadig toe. 

Vandaar dat de huidige en toekomstige generatie een megafoon moet krijgen.

"Want zij moeten een stem krijgen in dit debat", in hun debat.

Naar ouderen moet geluisterd worden. 

De ouderenzorg sluit de dag van vandaag onvoldoende aan bij hoe zestigplussers hun levensverhaal voor ogen hebben.

En dat moet gebeuren, samen met de mensen waar het om gaat.

Ouderen willen zelf hun stem laten horen.

Gesprek, dialoog zijn nodig, al te vaak wordt er in de plaats van ouderen keuzes gemaakt. 

Er moet uiteindelijk een onderbouwde visie op de toekomst van de ouderenzorg komen ... een visienota aub. 

Bezoek vandaag nog de site www.bepaaljeverhaal.be en bepaal je eigen verhaal.

Samen sterk- time to act.

 

Komt een tsunami van vergrijzing op ons af? Ja, maar de vergrijzing is ook een succesverhaal. Ouder worden of werden we dank zij de evolutie van de geneeskunde.

We zijn gezonder en bekwamer ouder dan vorige generaties.

Er zijn steeds meer 100 jarigen, wat vroeger zelden of nooit voorkwam;

En een 65 jarige van nu is geen 65 jarige van 100 jaar geleden. 

 

De dag van vandaag is een dialoog tussen generaties nodig i.p.v. generatieconflicten.

Jong en oud dienen gezamelijke acties te ondernemen, wederzijds begrip voor elkaar te tonen en te leren van elkaar.

"We zouden eerder samen de verantwoordelijkheid voor ons zelf en de samenleving moeten nemen. We hebben de dialoog tussen de generaties nodig en geen machtsstrijd "( professor Ursula Lehr-- eerste professor gerontologie in Duitsland 1930-2022).   .Ouderen die een WZC kiezen moeten in de toekomst vooral opgevangen worden in een goede buurt m.a.w. actief blijven in de eigen buurt. Ik zou dit zorgzame buurten noemen, buurten waar een netwerk tussen mensen, verzorgenden, kleinhandel en noem maar op wordt in stand gebracht en gehouden.Wat de bewoners in een WZC  verlangen is erg uiteenlopend. In de eerste plaats natuurlijk een goede zorg. Uit interviews van bewoners van woonzorgcentra komt ook naar boven: voldoende bezoek van familie. Sommige houden ook heel erg van de activiteiten die plaatsvinden in de woonzorgcentra.Voor anderen zijn de rust en kalmte dan weer essentieel. Sommigen willen veel contact met andere bewoners, anderen liever minimaal. Dat hangt natuurlijk ook van de persoonlijkheid van elkeen af. Dus belangrijk om zoveel mogelijk “op maat“ te werken. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, zeker niet in grote woonzorgcentra en met het huidige personeelstekort.Van personeelstekort gesproken - is het niet schrijnend dat geriatrische afdelingen in ziekenhuizen moeten sluiten omwille van tekort aan verpleegkundigen. Na het tekort aan geriaters komt dit probleem er nog eens bovenop.Eens in het woonzorgcentrum mag je niet van de wereld worden afgesneden, vergeten worden en niet meer van tel zijn. Van woonzorgcentra moet een buurt gemaakt worden, ttz de ideale plek, een bruisende en ideale plek om er een warme gemeenschap op te bouwen. Het zal mensen het gevoel geven dat ze zelf het initiatief in handen hebben over hun leven. Het gevoel moet er komen dat je niet bent afgedankt als je in een woonzorgcentrum komt wonen.Ik ondersteun de zienswijze van Mieke Vandorpe die stelt “de druk op de ouderenzorg zal zonder grondige en snelle aanpassingen alleen maar toenemen. Waar blijven de impactvolle acties om personeelstekorten beter te kunnen oplossen? Waar blijft de ondersteuning voor innovatie en creativiteit, voor experimenten in de zoektocht naar woonvormen die beter aangepast zijn aan de wensen van de samenleving?”  Of zoals hoger gesteld, waar blijft de invulling van de bijna smeekbede van Prof JP Baeyens die stelt dat de dag van vandaag geriatrische afdelingen in ziekenhuizen moeten sluiten omwille van gebrek aan verpleegkundigen!

 

Ouderenzorg is inderdaad een grote uitdaging.

De rol van ouderen in onze samenleving ... dé uitdaging. 

En die moeten we allen heel graag aangaan !

Maar er is meer dan ooit nood aan een lange termijnvisie en een kader dat flexibel genoeg is om actie te kunnen ondernemen.

 

    

Geert Messiaen


 

 

Agenda van de komende 2 weken
Laatste standpunt
De ouderenzorg moet hertekend worden / Les soins aux aînés doivent être repensés 16/05/2023
De ouderenzorg moet hertekend worden    De recent gepubliceerde nieuwsbrief van de Vlaamse ouderenraad sluit goed aan bij mijn
lezingen en boek "Oud, niet out, maar goud". Een goede aansluiting is eveneens te vinden in
het recente boek “Ongehoord ...
(Lees meer >>>)
Laatste realisatie
Kippenproject ! 6/04/2023
      Onze bevolking werkte sedert 2002 in Roeselare tenvolle mee
aan het verminderen van de afvalberg.     

 Het blijft echter een voortdurende inzet
vragen van elkeen.  

 In het kader van enkele sensibiliserende
afvalprojecten w...
(Lees meer >>>)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -