Header image
Skip Navigation Links  
www.geert-messiaen.be
Laatste nieuws
Milieu en gezondheid 5/07/2024

Ik lees steeds met belangstelling de bijdragen in verband met de klimaat wijzigingen. 

 

Het leefmilieu en de gezondheid zijn voor mij altijd aandachtspunten geweest, zowel beroepshalve als in de periode toen ik bevoegd was als schepen van milieu in mijn thuisstad Roeselare ( van 1998 tot 2006).

 

Milieuproblemen raken niet alleen het klimaat en de biodiversiteit van onze planeet, maar ze berokkenen ook rechtstreeks schade aan onze gezondheid en aan die van de volgende generaties. 

Zelfs als de vervuilende bronnen verdwenen zou zijn, blijven  tientallen jaren later toxische stoffen nog steeds een risico voor de gezondheid.

 

We kunnen er niet om heen: het thema “milieugezondheid “neemt een steeds belangrijker plaats in het leven in. Het lijkt er soms op of we de tak van de boom waarop we zelf zitten aan het afzagen zijn. 

 

Het leefmilieu is een ruime factor die de gezondheid beïnvloedt en medeverantwoordelijk is voor de ontwikkeling van verschillende aandoeningen, zoals onder andere astma, allergieën….

Een probleem is echter dat de invloed van het leefmilieu op de gezondheid niet zomaar exact te meten valt : de beinvloeding is bij iedereen verschillend en hangt af van een aantal factoren., zoals de graad en de duur van blootstelling aan bepaalde stoffen, de leeftijd en de algemene gezondheidstoestand.

 

Daarbij komt nog dat één aspect zijn invloed op meerdere terreinen kan laten gelden.

 

Zo heeft onze voeding niet alleen een invloed op onze gezondheid, maar de productie ervan speelt ook een belangrijke rol in verschillende milieuproblemen, zoals de uitputting van natuurlijke rijkdommen. 

De grootschalige productie van voedsel zorgt ook voor een belasting van het klimaat omwille van het transport en het energieverbruik.

 

Voeding maakt en derde uit van de impact op het leefmilieu en hierdoor wordt de druk op de planeet opgevoerd. 

 

Door een aantal wijzigingen kunnen we onze gezondheid en onze levenskwaliteit, maar ook de toekomst van de volgende generaties veiligstellen. 

 

Bewust consumeren is dan ook een stap in de goede richting. 

 

 

En hier hebben ziekenfondsen een opdracht te vervullen, samen met andere ervaren deskundige verenigingen of adviesverstrekkers , zoals diëtistenverenigingen, zorgverstrekkers en de overheid.

 

Ziekenfondsen moeten hun leden wijzen op het belang van gezonde voeding. In 2010 organiseerde ik in samenwerking met AIM een congres in de Landsbond van Liberale mutualiteiten over milieu en gezondheid.

 

Tijdens dit congres werden de opdrachten voor ziekenfondsen internationaal bevestigd.

1 de leden informeren over de nefaste effecten van schadelijke stoffen in de leefomgeving en zelfs over de vermoedens van verbanden tussen het leefmilieu en bepaalde ziekten.

2 de bevolking sensibiliseren 

3 de overheid sensibiliseren.

4 onderzoek voeren naar het verband tussen gezondheid en leefmilieu. 

5 optreden op lokaal niveau. 

6 werken met kinderen en jongeren. 

7 de noodzaak van een Europese aanpak van de milieuziekten. 

 

Tijdens de algemene vergadering van AIM in Casablanca werd de rol van AIM in dit domein overduidelijk bevestigd. Een formele werkgroep AIM werd opgericht. 

 

Andere initiatieven volgden elkaar pijlsnel op … zo onder meer in de schoot van het Nationaal Belgisch intermutualistisch college werd een overkoepelende werkgroep opgericht rond milieu en gezondheid. 

 

Een gezamenlijke folder “Het leefmilieu en je gezondheid “werd de wereld ingestuurd. 

 

Bij Health en Environment werd aansluiting gezocht. Via de Heal kunnen ziekenfondsen informatie uitwisselen en zorgen voor een betere vertegenwoordiging van de burgers in de Europese unie. 

 

Het is overduidelijk dat de gezondheidsvoorlichting en de preventie, evenals het onderzoek naar de bedreigingen voor de volksgezondheid en naar de ongelijke toegang, behoren tot de basisfuncties van het gezondheidsbeleid.

 

 

Geert Messiaen

Izegemseaardeweg 198

8800 Roeselare

www.geert-messiaen.be

 

 

CONFEDERALISME IS COMPLEET ONAANVAARDBAAR - Confederalisme NEE - Cohabitatie JA 30/05/2024

Het Essay aan de hand van Geert Messiaen

In de aanloop van de verkiezingen zeer actueel.

Klik hier voor het volledig artikel.

  
Agenda van de komende 2 weken
Laatste standpunt
Derde meer klachten over treinvertragingen 27/11/2023
 Vertragingen, afgeschafte-, te late treinen, mindere treinstellen.    Artikel in HLN van 27 november 2023 "Record bij ombudsdienst NMBS. Frontpagine en blz 8.    Cijfers - Liefst 34% meer vertragingen t.o.v. vorig jaar.      

 De geschiedenis ...
(Lees meer >>>)
Laatste realisatie
Sociaal dienstbetoon voor het RLV - Roeselaars liefhebbersvoetbal 27/09/2023
Jaren terug … sociaal dienstbetoon voor het RLV - Roeselaars liefhebbersvoetbal - in café De Leeuw van Vlaanderen en Agora - samen met Hendrik Lauwerijns en Hubert Coppens - samen ten dienste van de medemens en verenigingen (Lees meer >>>)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -