Open VLDLiberale Mutualiteiten
Skip Navigation Links  
www.geert-messiaen.be
Laatste nieuws
Open vragen / Questions ouvertes / Open questions CETA - TTIP 27/10/2016

Open vragen bij handelsakkoorden Canada ( Ceta ) en VS ( TTIP)

 

- Waarom start het reëel  debat pas nu in deze o zo zeer belangrijke dossiers

- Waarom was er nooit geen openheid, transparantie ivm deze dossiers

- Waarom werd / wordt het middenveld, bv de ziekenfondsen, nooit betrokken bij deze dossiers

- Waarom niet een referendum hieromtrent houden bij elke EU burger, zo blijft inspraak geen ijdel democratisch woord

- Waarom werkten de media niet mee in het inhoudelijk kenbaar maken van deze akkoorden, die ingrijpend kunnen worden in het leven van elke burger, bedrijf en noem maar op

 

Het is fout dit louter te catalogeren als een louter politieke bloccage of het voeren van obstructie door een deelregering.  Elke burger heeft recht op een inhoudelijke klaarheid van deze beide akkoorden ... die honderden bladzijden omvatten

 


 

Questions ouvertes concernant les accords commerciaux avec le Canada ( Ceta ) et les Etats-Unis ( TTIP)

 

- Pourquoi le débat réel ne commence que maintenant dans ces dossiers si importants

- Pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'ouverture, de transparence concernant ces dossiers

- Pourquoi la société civile, par ex. les mutualités, n'a pas été/n'est pas impliquée dans ces dossiers

- Pourquoi ne pas organiser un referendum à ce sujet auprès de tous les citoyens de l'UE, que le droit de parole ne reste pas un mot démocratique inutile

- Pourquoi les médias n'ont pas collaboré à la publication du contenu de ces accords, qui peuvent bouleverser la vie de chaque citoyen, entreprise et j'en passe ! 

 

Considérer cela comme un blocage purement politique ou une obstruction faite par un gouvernement régional est une erreur. Chaque citoyen a droit à des explications sur le contenu de ces deux accords... qui contiennent des centaines de pages

 


 

Open questions concerning the trade agreements with Canada (Ceta) and the US (TTIP)

 

- Why does the real debate begin only now in these important files

- Why was there never any openness, transparency related to these files

- Why was/is civil society, eg. the mutual societies, not involved in these files

- Why do not we hold a EU citizens referendum on this matter, so that the participation does not remain an idle democratic word

- Why did the media not contribute to reveal the contents of these agreements, which can affect the life of every citizen, business and so on!

 

Consider this as a purely political blockage or obstruction by a regional government would be a mistake. Every citizen is entitled to an explanation of the contents of these agreements ... that contain hundreds of pages

Factcheck: "Zijn onze mutualiteiten te duur?" 10/10/2016

Onze mutualiteiten kosten meer dan 1 miljard per jaar. Met dat geld organiseren ze de betaling van ziektekosten en ziekte-uitkeringen. Maar is dat dan duur of niet?

 

Bekijk de volledige aflevering

Agenda van de komende 2 weken
Laatste standpunt
Laatste realisatie
Mijn 6de boek is verschenen 29/08/2016
Titel : "Gezondheidszorg : Een snelweg met kruispunten"   Auteur : Geert Messiaen   Uitgeverij : Garant   Info : geert_messiaen@hotmail.com   (Lees meer >>>)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -