Open VLDLiberale Mutualiteiten
Skip Navigation Links  
www.geert-messiaen.be
Laatste nieuws
Opiniestuk - Vlaamse regering snijdt in cultuursubsidies 10/11/2019
Zonder enig overleg met de sector zal gesnoeid worden in de cultuursector omwille van nieuwe te leggen  accenten om de maatschappelijke,persoonlijke én economische waarde van cultuur te maximaliseren en om een internationaal niveau te bereiken

Een besparingsoefening die ingeschreven staat in de beleidsnota met min 6% in de werkingssubsidies en 60% in de projectsubsidies.

Al bij al zal dit leiden tot het verzwakken van de sector en bestraffen van ons  rijke opgebouwde culturele verenigingsleven - initiatieven van gezelschappen worden gefnuikt -reeds aangegane engagementen worden op de helling gezet.

Besparen in andermans tuin is makkelijk, wanneer snoeien ministers, parlementariërs, politici tout court  van welk niveau ook, eindelijk ook in hun eigen “ speel”tuin.

Een zekere Bert Anciaux gaf indertijd het startschot tot besparingen in de cultuursector ... het werd ook het begin om zijn “ huil”carrière in te luiden.

Geert Messiaen
OPINIESTUK - SENIORENAFDELINGEN 3/11/2019

Seniorenafdelingen zijn belangrijke knooppunten, hoekstenen, het zwaartepunt in alle Vlaamse regio's met een waaier van activiteiten op cultureel, educatief, culinair en sociaal vlak.

Met een schare van gemotiveerde vrijwilligers - zetten deze zich dagelijks in voor leden, voor de medemensen  die vitaal, pittig en levenskrachtig zijn.
Zeventigers en tachtigers van vandaag zijn in vele opzichten verschillend van leeftijdsgenoten van pakweg 40 jaar geleden - maar er hebben zich duidelijke verschuivingen en andere engagementen, zeg maar benaderingen voorgedaan.

Het verenigingsleven is hiertoe een belangrijke troef.
Samen oud worden is geen individuele zaak, maar een verantwoordelijkheid van ons allemaal - en die komt het best tot uiting door zich samen te verenigen in  seniorenverband ... door elkaar te ontmoeten rond gezamenlijk  interesses of met leeftijdsgenoten op te trekken.

Daarom moet het verenigingsleven / seniorenorganisaties met zijn talrijke activiteiten ook behouden blijven en zelfs nog versterkt worden.

Ouderen zijn actieve schakels voor een echte en hechtere buurt.

Daarom beklemtoon ik in deze bijdrage ook drie hinten die me bezig houden en die ik wil meegeven.

1 - De lokale overheden zoals OCMW of gemeentelijke adviesraden mogen de burgers het zelfinitiatief niet ontnemen.
Dit is echter de huidige tendens die zich momenteel doorzet met name het steeds meer toekennen van bevoegdheden op dit vlak ihkv een verder doorgevoerde decentralisering naar de gemeenten.
Het recent Vlaams regeerakkoord is daar een levende getuige van.
Lokale besturen moeten zich in de eerste plaats inzetten voor infrastructuur, voor samenwerking en voor overleg en niet met het plannen van activiteiten.

2 - In onze seniorenafdelingen moeten we ook nog meer oog hebben voor zorgbehoevende ouderen en mensen  met een beperking, m.a.w. de vinger aan de pols houden van de samenleving.

3 - Samen moeten we ijveren en de overheid wijzen op het scheppen van een coherent ouderenbeleid, het nemen van effectieve en efficiënte initiatieven bij de vergrijzing van de bevolking en het eindelijk au serieux nemen van een ernstige, doorzichtige en aanvaardbare pensioenpolitiek.
Met deze boodschap herhaal ik graag  het  motto, de slogan die we steeds voor ogen moeten houden namelijk “samen sterk  inzetten op “actief ouder worden””.

Een seniorenafdeling  is een verrijking in de maatschappij en de buurt

Geert Messiaen
voorzitter Vief +  50 actief Roeselare
november 2019

Agenda van de komende 2 weken
Laatste standpunt
Opinie: "Streven naar cohesie" 11/06/2018
    STREVEN NAAR COHESIE    
   
 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelt de versplintering over de acht ministers en twee staatssecretarissen van dit land terecht in vraag.        
 Hierdoor is Gezondheidszorg het meest ver...
(Lees meer >>>)
Laatste realisatie
Publicatie van mijn 7de boek 25/12/2017
  Publicatie van mijn 7de boek in het voorjaar 2018   Titel : "IS EUROPA SOCIAAL ?" (Lees meer >>>)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -