Open VLDLiberale Mutualiteiten
Skip Navigation Links  
www.geert-messiaen.be
Laatste nieuws
Gezondheidszorg: een snelweg met kruispunten - boekenpodium bij uitgeverij Garant te Antwerpen op 30/11/2016 1/12/2016

Gezondheidszorg: een snelweg met kruispunten

Heel wat ‘kruispunten’, zoals de vergrijzing en de strenge begrotingsnormen, kunnen het verkeer op de snelweg van de gezondheidszorg danig blokkeren.  Op 30 november stelde Geert Messiaen te Antwerpen zijn zesde boek ‘Gezondheidszorg: een snelweg met kruispunten’ voor in uitgeverij Garant te Antwerpen. 

Een aantal ideeën die hij reeds jaren geleden had geschreven worden nu eindelijk ook op politiek niveau verkondigd.  Dat de ziekenfondsen evolueren van vooral uitbetalingsinstellingen naar gezondheidscoachen staat in het Toekomspact dat ze op 28 november samen met Maggie De Block hebben ondertekend.  Het pleidooi voor de herfederalisering van de preventie en GVO wordt stilaan weer maatschappelijk aanvaardbaar geacht nu er binnen bepaalde partijen openlijk over gesproken wordt.  De waarschuwing dat België – en overigens niet alleen België – niet klaar is om de vergrijzingsschok op te vangen en dat dit nu al leidt tot drama’s in de bejaardensector heeft er mee toe geleid dat minister Jo Vandeurzen onlangs de opdracht heeft gegeven om de nood aan rusthuisbedden en assistentiewoningen te laten onderzoeken.

Idem dito voor de zesde staatshervorming waarvoor de auteur al lang gewaarschuwd had en die nu meer problemen dreigt te veroorzaken dan ze verondersteld wordt te hebben opgelost. De luidkeels aangekondigde verschillen in gezondheidsuitgaven tussen Vlaanderen en Wallonië zijn in werkelijkheid nagenoeg verwaarloosbaar: de verschillen qua medische consumptie situeren zich vooral tussen arrondissementen binnen de gewesten zelf en zijn vooral terug te voeren op socio-economische oorzaken en op het medisch aanbod in de streek. 

Europa is een ander kruispunt op de snelweg want weinig sociaal en nog minder solidair als gevolg van de strenge begrotingsnormen die heel wat zorgstelsels – en daarmee ook de patiënten – diep in de problemen brengen.

In plaats van zich blind te staren hoe men kan beknibbelen op de uitgaven moet men stoppen met het doemdenken dat onze gezondheidszorg te duur is. Herinner u mijn waarschuwing dat gezondheidszorg geen koopwaar is, een stelling die overigens door AIM (Association International de la Mutualité) internationaal werd bekrachtigd.  We worden nu eenmaal geconfronteerd met een gestage aangroei van de bevolking en met de vergrijzing.  De groeinorm – het percentage dat de uitgaven voor de verzekering voor geneeskundige verzorging elk jaar mogen stijgen bovenop de inflatie – bedroeg wettelijk 4,5%.  De Regering Michel I had hem al verlaagd tot 1,5% en onlangs pleegde ze woordbreuk door een bijkomende verlaging op te dringen tot 0,63% en dat terwijl het Planbureau berekend heeft dat er minimum 2,5% nodig is…

De minister ‘vraagt van iedereen een inspanning’, maar ook op de administratiekosten van de ziekenfondsen wordt zodanig bespaard dat de uitvoering van hun taken in het gedrang komt.  Bovenop de besparingen die reeds onder de vorige regering genomen zijn, komt daar door de huidige regering nog eens 120 miljoen euro bij, gespreid over vier jaar.

Het ondertekende pact mag niet in gevaar komen door bijkomende besparingen op de administratiekosten tijdens deze legislatuur.

 

Geert Messiaen

Soins de santé : une autoroute parsemée de carrefours

 

 

In de nabije toekomst vergroot de rol van het ziekenfonds als gezondheidscoach 29/11/2016

Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, citeerde in zijn boek “Gezondheidszorg meer dan geneeskunde “ al in 2013:

“… in de nabije toekomst vergroot de rol van het ziekenfonds als gezondheidscoach…”

 

In november 2016 werd gezondheidscoach een taak van het ziekenfonds bij ondertekening van het pact VI –Ziekenfondsen.

 

Klik hier voor het uittreksel (hoofdstuk 3) uit het boek "Gezondheidszorg meer dan geneeskunde"

 

Agenda van de komende 2 weken
Laatste standpunt
Laatste realisatie
Mijn 6de boek is verschenen 29/08/2016
Titel : "Gezondheidszorg : Een snelweg met kruispunten"   Auteur : Geert Messiaen   Uitgeverij : Garant   Info : geert_messiaen@hotmail.com   (Lees meer >>>)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -