Open VLDLiberale Mutualiteiten
Skip Navigation Links  
www.geert-messiaen.be
Laatste nieuws
Ook informatie over niet-medische zorg is een patiëntenrecht 24/04/2017

LM pleit voor duidelijke communicatie rond Persoonsvolgende Financiering

 

18 april was de dag van de patiëntenrechten. Veel patiënten zijn immers niet op de hoogte van hun rechten als patiënt, waarbij duidelijke informatie en transparantie een grote rol spelen. Ter gelegenheid van deze dag zet LM enkele resultaten van een bevraging bij haar leden in de verf.

 

Uit een bevraging van LM bij haar leden blijkt dat slechts 4 % van de bevraagden de Persoonsvolgende Financiering (PVF) kent. Na wat uitleg over dit nieuwe financieringsmodel voor mensen met een beperking blijkt dat 86 % dit een fantastische zaak vindt. Voor wat de bekendheid met de Vlaamse Zorgverzekering betreft, valt op dat slechts één derde weet dat die bedoeld is voor de niet-medische zorg. Eén op vijf geeft aan het niet te weten, een percentage dat oploopt tot meer dan een kwart bij de 70-plussers die toch de belangrijkste doelgroep zijn.

 

Ondanks het feit dat Vlaanderen uitpakt met het grote inclusieverhaal “perspectief 2020” (waarrond de Persoonsvolgende financiering is opgebouwd) blijkt uit onze bevraging dat amper 4 % de PVF kent. Bovendien koestert Vlaanderen de ambitie om dit systeem op relatief korte termijn uit te breiden naar de ouderenzorg. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om dit nieuwe en toch wel belangrijke financieringssysteem bekend te maken en er duidelijk over te communiceren.

 

Geert Messiaen

Secretaris-generaal

 

Assad libre après une attaque chimique? / Assad free after a chemical attack? 11/04/2017

Assad libre après une attaque chimique?

 

Quelle décision du Conseil de sécurité des Nations Unies après deux heures chamailleries début avril 2017.

Les termes Conseil de « sécurité » et nations « unies » ont-ils encore une valeur?

Allons donc, couvrir une attaque au gaz toxique sur des civils innocents comme si de rien n’était.

Est-ce que nos leaders mondiaux préfèrent voir la population mondiale souffrir et être détruite?

Allons donc, une attaque brutale contre son propre peuple.

Est-ce le jour d’une émission de bonnes nouvelles produite par le Conseil de sécurité?

Non, en un mot, c’est criminel ! Le Conseil de sécurité tant estimé rend le gaz toxique tolérable et ouvre grand la porte à d’autres dictateurs cruels.

Est-ce le monde qui nous attend aujourd'hui et demain?

Y a-t-il maintenant une attitude de « mauvaise foi » pour ne pas dire de peur des dirigeants politiques?

Non, en tant qu'être humain, je refuse de simplement occulter cette situation inacceptable, lâche.

Cet terrible acte doit être puni.

 

Geert Messiaen

 


Assad free after a chemical attack?

 

What decision of the UN Security Council after two hours of bickering beginning April 2017.

Do the terms “Security” council and “united” nations still have a value?

Come on, covering a toxic gas attack on innocent civilians as if nothing had happened.

Do our world leaders prefer to see the world's population suffer and be destroyed?

Come on, a brutal attack against his own people.

Is it the day of the good news show from the Security Council?

No, in a word, it is criminal! The so acclaimed Security Council makes toxic gas tolerable and opens the door to other cruel dictators.

Is this the world that awaiting for us today and tomorrow?

is there a dishonest attitude, not to say of fear from the political leaders?

No, as a human being I refuse to lay this unacceptable, cowardly decision just beside me.

This terrible act must be punished.

 

Geert Messiaen

 

Agenda van de komende 2 weken
Laatste standpunt
Laatste realisatie
Mijn 6de boek is verschenen 29/08/2016
Titel : "Gezondheidszorg : Een snelweg met kruispunten"   Auteur : Geert Messiaen   Uitgeverij : Garant   Info : geert_messiaen@hotmail.com   (Lees meer >>>)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -