Header image
Skip Navigation Links  
Geert Messiaen informeert - 16 december 2016 - Jaargang : 11 - Nr 04

2017 gelukkig nieuwjaar.jpg


Essay : "Hoe de Europese Unie socialer maken" van Geert Messiaen


In 2010 lanceerde de EU het tienjarenplan voor economische ontwikkeling ‘Europa 2020’ met een aantal lange termijndoelstellingen. Hoewel daar ook een sociale doelstelling bij hoort, namelijk dat er ten minste 20 miljoen minder mensen het slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zouden worden, werd er in de schoot van het Observatoire Social Européen al snel op gewezen dat de term ‘sociaal Europa’ een oxymoron was, een innerlijke tegenstrijdigheid, want de EU is vooral een economische constructie. Lees meer.


6de boek Geert Messiaen.jpg

 

Info betreffende lezingen en bestelling neem contact via

 geert_messiaen@hotmail.com

 


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -