Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Vaderlandslievende verenigingen
Nationale Veteranendag op 7 april 2021

Oud-strijder Nationale Veteranendag op 7 april werd dit jaar weer zeer bescheiden herdacht!


Vele landen bedanken op die dag de veteranen die zich ingezet hebben in dienst van de vrede, nu en in het verleden. 

 

Op die dag herdenken wij onze Belgische militairen die in humanitaire vredesopdrachten en bevolen dienst gesneuveld zijn. 

Een oorlogsveteraan of oud-strijder is iemand die als militair voor zijn land heeft gediend in oorlogssituaties of tijdens vredesoperaties. Oud-strijders krijgen vaak in eigen land speciale erkenning. 

 

Herdenkingsmomumenten werden opgericht en na overlijden kregen oorlogsveteranen vaak ereplaatsen op begraafplaatsen in België.

 

Oud-strijders lieten in 1920 hun stem horen in het parlement tijdens de bespreking van hun oorlogsvergoeding in de Kamer.

 

De term oud-strijders wordt in de eerste plaats en vooral geassocieerd met de Eerste Wereldoorlog. De aspiraties van de meer dan 300.000 gemobiliseerde soldaten die de loopgraven hadden overleefd, gaven mee vorm aan de naoorlogse samenleving. Ze organiseerden zich in diverse verenigingen zoals o.m. de Nationale Strijdersbond (NSB).

 

Na de Tweede Wereldoorlog sloot een nieuwe generatie zich bij Vaderlandslievende verenigingen aan. Doorheen de jaren werden diverse statuten van nationale erkentelijkheid ingesteld, bijvoorbeeld ook het expeditiekorps van de Koreaanse Oorlog.

Het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, opgericht in 1981, verleent materiële, morele en sociale ondersteuning aan Belgen die hebben deelgenomen aan oorlogen of buitenlandse opdrachten (o.a. in Congo, Rwanda, ex-Joegoslavië en Afghanistan). Voor die laatste categorie werd de eretitel Veteraan in het leven geroepen. Het in datzelfde jaar opgerichte Instituut voor Veteranen (IV-NIOOO) werd in 2017 deel van het War Heritage Institute.

 

Om de vredesboodschap te verkondigen en er voor te zorgen dat het verleden niet vergeten wordt, bestaan er Vaderlandslievende verenigingen, zeg maar “vredesbewegingen“.

 

Tal van Vaderlandslievende verenigingen herdenken de dag van vandaag nog steeds degene die voor onze vrijheid vochten en werken alzo mee aan initiatieven voor een verdraagzame samenleving. 

 

Geert Messiaen voorzitter regio Noord en Midden West-Vlaanderen NVMBB

 


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -