Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Vaderlandslievende verenigingen
ROESELARE: VVVR wil 'Poolse' herinnering aan café Rustoord

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies gegeven omtrent straatnamen voor nieuwe verkavelingen. Hierbij werd verwezen naar roemrijke figuren die dankzij hen de stad van de Duitsers hebben bevrijd. We noemen hier Simonne Brugghe en de Poolse Generaal Mazjeck. We moeten hier niet opnieuw de geschiedenis herhalen maar beiden worden ieder jaar in het eerste weekend van september  gehuldigd door de Verbroedering en het Stadsbestuur tglv de Poolse bevrijding . Nu is er het idee om in de onmiddellijke omgeving van  Café 't Rustoord een herinnering aan te brengen . De herberg verdwijnt . Op die plaats immers heeft Simonne Brugghe de Polen ingelicht waar de Duitsers zich verschanst hielden. Het voorstel om een blijvende herinnering aldaar aan te brengen werd mede aanhangig gemaakt  door de Verbroedering. Ook reeds bij  de huldiging van het Vijftigjarig bestaan van de Poolse bevrijding werd dit aangekaart . Toen werd zelfs een loop en marstocht ingericht die vertrok vanuit Westouter en zijn einde had aan Café Rustoord . Deze loopmarathon werd toen geleid door toenmalige Schepen van Vaderlandslievende Verenigingen  Geert Messiaen die zelf een stuk van de Poolse bevrijdingsroute meeliep.
Intussen  heeft Burgemeester Kris Declercq gereageerd op het  voorstel van de VVVR en beloofde om het voorstel te laten onderzoeken door de bevoegde schepen en diensten . Heel wat privé-personen zijn hun voorstel genegen en steunen de vraag van de VVVR.

 

Geschreven door

Mandelnieuws

 

 


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -