Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Algemeen
Mijn 2de boek "Gezondheid is geen koopwaar" in de boekhandel

Mijn 2de boek "Gezondheid is geen koopwaar"

In de publicatie geef ik vanuit mijn functie als Secretaris-Generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten een overzicht van de Belgische ziekteverzekering in het algemeen en van de werking en standpunten van de Liberale Mutualiteiten en mijn visie op het gezondheidsbeleid in ons land en Europa in het bijzonder. Het nieuwe boek wordt wellicht uitgegeven in mei. Tevens is een vertaling gepland. De opbrengst van dit boek wordt integraal geschonken aan de vzw Ondersteuning in Thuiszorg met zetel in Brussel. Deze vereniging werd in 2000 opgericht door de Liberale Mutualiteiten om mantelzorgers meer steun, erkenning en waardering te geven. De vzw groepeert bijna 4.500 mantelzorgers en is erkend als één van de vijf Vlaamse mantelzorgverenigingen. Een mantelzorger is een persoon die op vrijwillige basis zorg biedt aan een zorgbehoevende persoon uit zijn directe omgeving. Mantelzorgers nemen hun zorgtaak op omdat ze een familiale of vriendschappelijk band hebben met de persoon voor wie ze zorgen en het is precies dat waarin de mantelzorg zich onderscheidt van het klassieke vrijwilligerswerk. ,,Gezondheid is geen koopwaar’’ kan nog steeds besteld worden via geert_messiaen@hotmail.com

 


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -