Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Vaderlandslievende verenigingen
Toespraak "Boodschap van de Vredesduif" op 11/11/2006
Goede mensen allemaal

Mag ik jullie allen bijzonder danken voor de serene en vooral aangrijpende herdenkingsceremonie en hulde die jullie samen met zovele aanwezigen gebracht hebben op de stedelijke begraafplaats.

11 november, herdenkingsdag van de wapenstilstand van de grote oorlog (1914-1918) kreeg door jullie inzet dit jaar een heel bijzonder tintje door de deelname aan deze schoolwedstrijd en door jullie actieve aanwezigheid op de stedelijke begraafplaats.

Samen met mijn collega van onderwijs ben ik als verantwoordelijke schepen van Vaderlandslievende Verenigingen bijzonder fier op die directies en op jullie allen die aan die vredesboodschap, aan dit vredessignaal hebben medegewerkt.

Reeds voor de zevende maal wordt in onze stad ter gelegenheid van wapenstilstand samen met onze Vaderlandslievende Verenigingen een vredesproject voor alle Roeselaarse scholen ingericht.

Ieder jaar wordt terecht deze vredesboodschap gebracht op de Oude Stedelijke Begraafplaats. Met dit initiatief wil men enerzijds de gruwelijke periode die de oorlog is in de geschiedenis levendig houden. Anderzijds wil men de mensen die hun leven gaven voor de vrijheid of het slachtoffer werden van het oorlogsgeweld blijven herdenken.

Deze vredesboodschap kadert al enkele jaren in het project "Boodschap van de Vredesduif" waaraan leerlingen van Roeselaarse scholen deelnemen. In klasverband wordt gewerkt aan een opdracht die in het teken staat van oorlog en vrede. Steeds krijgen zij een waar gebeurd oorlogsverhaal mee van Roeselarenaars die gestorven zijn tijdens één van beide wereldoorlogen. Dit jaar stond de “Zelfopoffering bekocht met de dood” in de schijnwerper.

Naast het maken van gedichten, tekeningen en collage’s, was de opdracht een affiche te maken voor het aanbrengen van grafmeters en –peters. Het is daarbij de bedoeling iedereen aan te zetten peter of meter te worden van een graf op het Roeselaars erepark.

In deze vredesevocatie staan de kinderen terecht centraal.

Dankjewel directies, leerkrachten, leerlingen en ouders... jullie hebben in een echt en hecht samenhorigheids- en solidariteitsgevoel de bedoeling van de boodschap van de vredesduif tenvolle begrepen.

Samen – hand in hand – moeten wij het signaal en die boodschap van verdraagzaamheid en vrede blijven uitdragen.  Zinloos geweld, zinloze mensenvernietiging, daar moeten wij voortdurend tegen strijden.

En hoe kunnen wij dit als volwassenen beter doen dan onze jeugd daarbij te betrekken.

11 november 2006 herdenkingsdag van de wapenstilstand van de Grote Oorlog, kreeg door de deelnemende klassen ook dit jaar een heel bijzonder accent door de deelname aan dit vredesproject aan deze vredesevocatie en door jullie aanwezigheid op het kerkhof.

“Vrede kan niet door geweld gehandhaafd worden, alleen door elkander te begrijpen” – Albert Einstein, over Pacifisme.  Winston Chuchill zie: “het verleden vergeten is zijn terugkeer aanvaarde”.

Dank eveneens aan de vakkundige jury.

Bijzonder dankbaar ben ik eveneens ten overstaan van mijn vrienden uit de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen. Voorzitter Rony Bekaert, uw inzet met zovelen verdient alle lof en ere, samen met onze stad, dergelijk thema, dergelijk initiatief gepromoot te hebben. Het stadsbestuur heeft dan ook geen enkel ogenblik geaarzeld hieraan ten volle zijn steun te verlenen. Dit opzet, dit Roeselaars vredesproject, wellicht uniek in onze Vlaamse regio, is geslaagd en moet in de komende jaren navolging en opvolging blijven krijgen.

Deze reunie vandaag bevestigt het feit dat onze hoop op vrede en rechtvaardigheid meer dan ooit levendig blijft.
We moeten samen de democratie, de vrijheid, het recht en vrede voor elke burger verder stimuleren en vrijwaren.
Onze Vaderlandslievende Verenigingen spelen hier als Vredesbewegingen een belangrijke rol.

Dames en Heren, Vrienden,

Ik hoop dat de traditie die ons vandaag opnieuw samenbracht, ook na mijn ambtstermijn verder in ere zal worden gehouden.

Het was fijn samenwerken binnen het geheel van onze Vaderlandslievende Verenigingen.
Het was een goede tijd, het was een correcte tijd, vol wederzijds respect.

Ik ben trots hier in Roeselare een stevige basis te hebben gelegd van vrede en verdraagzaamheid.

Het gaat verder goed met Roeselare en zijn Vaderlandslievende verenigingen.

Aan al mijn vrienden Vaderlanders zal ik steeds terugdenken met veel emotie, warmte en diepe geborgenheid.

Bedankt voor de vele jaren van vriendschap en trouw.

Het gaat jullie allen goed.


Geert Messiaen
Schepen van Vaderlandslievende Verenigingen.
11 november 2006

(Klik "Realisaties - Vaderlandslievende verenigingen" voor de Toespraak naar aanleiding van 11 november 2006 voor de Vaderlandslievende Verenigingen)

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -