Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Vaderlandslievende verenigingen
Belgian Day 2006 te London
Naar aanleiding van "Belgian Day" vertrok in het week-end van 15-16 juli een delegatie van 60 leden van de British Torch of Remembrance Belgian Branch, vanuit Roeselare naar London. Ook dit jaar werd deze groep vergezeld door de Roeselaarse Schepen van Vaderlandslievende Verenigingen, Geert Messiaen. In naam van het stadsbestuur legde de schepen, samen met de vertegenwoordigers van de British Torch of Remembrance Belgian Branch en de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen bloemen neer aan de Cenotaph in White Hall ter herdenking van de Britse en Belgische slachtoffers van beide wereldoorlogen. Bij deze bloemenhulde werd hij vergezeld door Commissaris Martin  Courtens en Roni Bekaert voorzitter van de Roeselaarse Vaderlandslievende verenigingen.

Alle deelnemende groepen aan de parade werden nadien begroet door Herman de Croo, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische ambassadeur te Londen.

"Belgian Day" is een plechtige traditie die destijds aan de Belgen toegekend werd door King George V en door de Vaderlandslievende Verenigingen van onze stad in ere wordt gehouden. De British Torch of Remembrance wil door haar bewuste aanwezigheid op deze herdenkingsplechtigheid de "fakkel" die staat voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid doorgeven aan onze jeugd en alle toekomstige generaties.
 
Deze pelgrimstocht werd reeds voor de 7de maal gehouden.

Zaterdag 15 juli stond eveneens een bezoek aan Dover Castle op het programma met de gekende Dover tunnels. Nadien volgde een officiële ontvangst door de gemeente Dover in aanwezigheid van de burgemeester aldaar. Geschenken werden uitgedeeld.

De British torch of Remembrance Belgian Branch heeft zijn zetel in Roeselare en wordt geleid door Noël Carlisle. Deze vaderlandslievende vereniging telt 108 leden.
(foto: Jos Bogaerts)

================================================================================

HDC/mdp 20.07.2006

                                                    De heer Geert MESSIAEN
                                                    Email : geert.messiaen@mut400.be


Beste Geert,


Dank voor uw persbericht en uw vriendelijke attentie.

Dank  nog meer voor uw jaarlijkse aanwezigheid, die u aan het hoofd van een belangrijke delegatie aldaar terecht concretiseert.

Met genegen groeten,


Herman DE CROO
Minister van Staat

================================================================================

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -