Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Sport
Officiële opening op 9 juli 2006 van het nieuwe circuit voor Racing Club Roeselare
Met de officiële opening vandaag van het nieuwe race circuit van Racing Club Roeselare is een jarenlange quasi voor onmogelijk gewaande droom in vervulling gegaan.

21 jaar na de geboorte van RCR, na locaties op het terrein van de groentenveiling, dan op de parking van de expo, dan op het circuit aan de Kleine Kalkenstraat.

Het verkavelen van de omliggende percelen rondom het circuit die voordien dienst deed als parking voor evenementen en de aanleg van een fietsroute in het kader van het provinciaal fietsnetwerk en dit tot tegen de rand van de piste beperkten de toekomstmogelijkheden en de veiligheid van het circuit aan de kleine Kalkenstraat.

De "eens uitgelezen locatie aan de Kleine Kalkenstraat" zal in de geschiedenis van RCR gebrandmerkt staan als een moeilijke periode uit de geschiedenis van een sportieve club, namelijk het samengaan van een “levendige sportactiveit” en de vraag van de omgeving voor een “rustig” woonklimaat.

Vandaar dat tussen stad en de clubleiding in een zeer opbouwende sfeer sedert het jaar 2000 gezocht werd naar een "uiteindelijke rustige" thuishaven en vooral geschikte plaats zonder enige hypoteekvorming naar de toekomst toe.  Het dossier werd grondig voorbereid, niks werd aan het toeval overgelaten, de nodige studies omtrent milieu, geluid en inplanting werden verricht- gevolgd door een grondige studie, evaluatie en besluiten van de bevoegde instanties werd een stuk grond de club in erfpacht gegeven – en dit in overleg met de onmiddellijke buren zoals de Schierveldse politiehond - de schuttersvereniging St. Michiel - een aarden berm zeg maar een geluidsberm werd aangelegd rondom het circuit - de stad maakte de grond bouwklaar – duidelijke afspraken zoals het fluisterafvalt, beperken van de racetijd begin en eindduuur, beperking van het aantal wagens enz enz ..; werden door de clubverantwoordelijken zelf voorgesteld en aangenomen.  Deze voowaarden werden eveneens voorgesteld in de geluidsstudie en opgenomen in de overeenkomst tussen stad en club.

Deze club is een toonvoorbeeld van overleg en luiterbereidheid naar de omgeving en het aanreiken van eventuele noden en verzuchtingen.

Zorgde het stadsbestuur voor een locatie in erfpacht namelijk het ter beschikking stellen van een terrein van een halve hectare - de club zorgde op eigen houtje, met eigen leden en financiële middelen voor de infrastructuur.  Op dit terrein hier werd heel wat werk verzet, gezweet, af en toe eens een glaasje wijn gedronken met mattetaarten.  Leden offerden hun verlof op .... Bij deze club geldt de slogan "wat je zelf doet, doe je meestal beter" terecht in de verf gezet - het is niet alleen goedkoper al blijft het dan nog steeds een aanzienlijke investering.  Dit op zichzelf verdient lof, appreciatie en is lovenswaardig.  Dergelijke privé intiatief krijgt hopelijk veel navolging - de stad is hier bijzonder dankbaar voor.

De sport die hier zal beoefend worden is één van de meest onderschatte vrije-tijdsactiviteiten voor jong en oud.  Het sociaal contact is er zeer belangrijk en houdt tevens een bijzondere serieuse vorming in van technische zaken.  In Nederland en frankrijk krijgen RC clubs een plaatsje naast het locale voetbal-of basketbalveld.

De solidariteitsgedachte is geen loos woord in jullie vereniging.  Alle leden-vrijwilligers getuigen van een bijzondere vakkennis gesteund op een stuk professioneel engagement en goede dienstverlening voor elkaar en ten bate van de club.  In uw vereniging primeert kwaliteit, het aantal blijft groeien net als uw aanbod.  Zoals nu reeds blijkt dat het pas aangelegde circuit niet enkel volgens de Belgische normen maar ook volgens de Europese normen werd aangelegd -  zodat het nu al vaststaat dat in het eerste weekend van mei 2007 een Europees kampioenschap zal ingericht worden waar alle Europese kampioenen naar af komen.  Een eer, een uitstraling opnieuw voor ons dynamische sportief Roeselare.

Om de belangrijkheid van dit nieuwe circuit te onderlijnen en daarmee wil ik dan ook eindigen citeer ik graag uit het gastenboek van rcr het volgende :

Stadswerker Roeselare (donderdag 22 juni 2006)
Indrukwekkend mooi circuit hebben jullie gebouwd.
Ik wens de mensen van RCR veel raceplezier.

Danny Mervielde(zondag 18 juni 2006)
Een grote proficiat voor de mensen van RCR voor hun mooi en prachtig circuit.  Ik vind het het mooiste van België allezins en zelfs daarbuiten.  Ben even lansgeweest vandaag, gewoon fantastisch mensen. Zéér mooi werk verricht.  véél succes alvast.  Mensen neem gerust eens een kijkje, het loont de moeite.  Dat mag gerust gezegd worden.

Toedeloer uit Nederland (woensdag 14 juni 2006)
Zeer mooie baan daar bij jullie ik hoop dat ze bij de nomac hier in Nederland nu eens wakker gaan worden om een benelux wedstrijd te gaan houden in alle klassen.
Ga zo door daar.

Steve (woensdag 7 juni 2006)
Hoi racefanaten,
Mijn hoed af voor al diegene die dit aan het verwezenlijken zijn.  De foto’s van het nieuwe circuit zien er verrassend goed uit evenals de nieuwe RCR site.
Chapeau !!! en mogen er nog vele jaren geraced worden op RCR.


Tot slot wens ik niet alleen uitsluitend de clubleden te feliciteren voor hun inzet, maar eveneens onze eigen diensten die hun steentje bijgedragen hebben tot de realisatie van dit project.  Ik citeer: de stedelijks werkplaatsen, de milieudinest, Herman Demasure van de dienst patrimonium, Didier Pillaert afdelingscoördinator... en nog zovele luide en stille medewerkers.


Geert Messiaen
Schepen van Sport

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -