Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Vaderlandslievende verenigingen
METERS en PETERS van de grafzerken van het Roeselaars Erepark
"Meters en Peters van de grafzerken van het Roeselaars Erepark met als doel het opfrissen en schoon houden van de zerken."

In de Boodschap van de vredesduif van november 2005 werd geopteerd om meters en peters te ronselen die één of meerdere zerken willen adopteren om het Erepark op termijn een mooiere look te geven en in het onderhoud bij te springen.

Dit project is in volle voorbereiding en nog dit jaar zal daarmede gestart worden.

Iedere meter en peter zal een grafzerk van het Roeselaars Erepark onder haar/zijn hoede krijgen met als taken het algemeen onderhoud van de zerk, een bloempje of plantje ervoor plaatsen, eventueel de letters in reliëf
herschilderen ....

Momenteel zijn, naast de leden van het comité dat daartoe speciaal werd opgericht in de schoot van de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen, reeds een 15 tal peters en meters ingeschreven - zij zijn dan
ook voor mij levende getuigen van mensen met echte burgerzin.

Belangstellenden kunnen nog steeds hun naam opgeven bij rbekaert@telenet.be - GSM 0476 848852 - tel. 051/20.57.18 of bij één van de comitéleden.
Het volstaat daartoe een schrijven te richten aan:
VVVR
p/a Beversesteenweg 20
bus 1 8800 RoeselareCopyright 2005 - www.geert-messiaen.be -