Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Sport
Hulde aan onze kampioenen op 17/02/2006
Met de individuele kampioenenhulde houdt het Stadsbestuur eraan alle individuele kampioenen uit het voorbije kalenderjaar te huldigen en een terechte appreciatie uit te brengen voor de geleverde inspanningen van de sportbeoefenaars in de verschillende disciplines.

Een bijeenkomst als deze huldiging getuigt van terecht respect. Het is niet meer dan een uitdrukking van dankbaarheid naar al degene die met sportminnend Roeselare zijn verbonden, namelijk de zovele kampioenen die het waar hebben gemaakt en ook hun volledige entoerage, zoals trainers, leerkrachten, begeleiders, familieleden, kennissen en de zovele vrijwilligers die onze sportclubs en het sportieve verenigingsleven gelukkig rijk zijn.

Sport omvat heel het leven. Sport blijft een uitstekend educatief instrument. Sport is niet allen een verhaal van competitie, het is ook het verhaal van ontmoeting, recreatie, ontspanning en gezondheid. Sportverenigingen zijn belangrijke barometers van de democratie en belangrijke bindweefsels in het sociale leven.

Ons sportbeleid is er op gericht om alle sportverenigingen of ze nu op professionele, semi-professionele of op vrijwillige basis werken, op gelijke voet te behandelen of te stimuleren.

Een belangrijke schakel in het lokaal beleid is het jeugdsportbeleid. Daarom werd naast het bestaande subsidiereglement voor onze sportverenigingen ten bedrage van €62.500 vanaf 1/1/2006 een specifiek reglement voor de jeugd voorzien ten bedrage van €65.000. Een vaste toelage wordt voorzien per jeugdploeg van €150, een vaste toelage van max. €150 voor het organiseren van een infosessie of stage i.v.m. jeugdwerking en €10.000 wordt voorzien voor het opmaken van een brochure inhoudend alle sportverenigingen.

Naast mijn woorden van terechte lof voor alle kampioenen, eveneens een bijzonder dankwoord aan de leden van de commissie ceremonieel en de leden van de Raad van Bestuur van de Sportraad, die deze hulde hebben voorbereid.

Proficiat !

Geert Messiaen
Schepen van sport
17 februari 2006

(Bekijk ook het foto-album in de rubriek media)

   

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -