Open VLDLiberale Mutualiteiten
Skip Navigation Links  
 Subnieuws: Mutualiteit
LVZ en LVPH bundelen hun krachten

Brussel, 20 januari 2012

Persbericht

 

LVZ en LVPH bundelen hun krachten

 

De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) en het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) hebben een samenwerkingsakkoord gesloten. Beide verenigingen hebben een grondige expertise opgebouwd met betrekking tot hun doeldomein. Dankzij deze samenwerking zullen zij nu deze kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

 

LVZ verdedigt al meer dan een kwarteeuw de belangen van zelfstandigen, ondernemers, middenstanders, handelaars, landbouwers, beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen op rust. Bovendien is LVZ de enige liberale organisatie voor zelfstandigen die erkend is en zetelt in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO.

 

LVPH werd bijna twee jaar geleden opgericht in de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. De vereniging komt op voor personen met een handicap en streeft naar een samenleving waar personen met een handicap evenwaardig behandeld worden. Op het vlak van arbeidsparticipatie neemt LVPH onder andere deel aan het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.

 

Met dit samenwerkingsakkoord willen de twee liberale verenigingen zich inzetten voor zelfstandigen met een handicap. Daarnaast willen ze werkgevers informeren over de tewerkstelling van personen met een beperking. Ook zullen zij zich inzetten om handelaars en ondernemers te wijzen op het belang van de toegankelijkheid van hun ondernemingen.

 

 

Roni De Waele                             Geert Messiaen

Voorzitter LVZ                              Voorzitter LVPH

Livornostraat 25                           Livornostraat 25

1050 Brussel                                1050 Brussel

Tel. 02/426.39.00                         Tel. 02/542.87.26

info@lvz.be                                  lvph@mut400.be

 


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -