Header image
Skip Navigation Links  
 Subnieuws: Algemeen
Ouderen : levensmoeheid, voltooid leven en ... euthanasie

Ik nam kennis van het artikel "Euthanasie toelaten bij levensmoeheid of een voltooid leven van onze ouderen" in de geschreven, gesproken pers en de sociale media.

Verschillende lezersbrieven doen me huiveren. 

 

Zijn de gezegden en voorstellen niet een mokerslag in het gezicht van alle ouderenwerkers, ouderengroeperingen, zorgondernemers, medewerkers en ouderenvrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor het welzijn van ouderen.

Meer, door dergelijke uitspraak wordt ook de negatieve trend tov de WZC ook nog eens gestimuleerd.
Zo wordt ook een negatieve beeldvorming van de ouderenzorg geschetst.

 

De uitspraken zijn geenszins de opener tot een “mooi “ open, maatschappelijk debat.
De voorstellen, zeg maar vreemde uitspraken voor een andere aanpak van de vergrijzing zijn niet alleen niet wijs, maar ook te radicaal.
De maatschappij vooral moet hieraan een oplossing bieden.
Hoe een betere kwaliteit van het leven mogelijk maken voor ouderen, die kampen met levensmoeheid en depressiviteit moet het voortdurend motto en de opdracht  zijn.

 

Vergelijkingen maken met dierenasielen en koppelen aan economische overwegingen, besparingen zijn niet alleen verontrustend, maar ook verwerpelijk.

 


Ouder worden is een zegen, een voortdurende uitdaging en moet de dag van vandaag meer dan ooit gekoesterd worden.

Waarom steeds een bepaalde stempel geven in onze samenleving vanaf een bepaalde leeftijd? Dat de samenleving een rol zou moeten spelen in het bepalen van ons heengaan is angstaanjagend.

Met zijn allen jong en oud moeten we zinvol bijdragen en inzetten voor het welzijn van ouderen, ja ook voor kwetsbare ouderen.
Ouder worden is een geluk en geen probleem.

En gelukkig wordt de mens ouder en ouder; dit is het positieve aan de vergrijzing.

Verouderen is geen ziekteproces.

Verouderen staat niet gelijk aan economisch nutteloos, politiek machteloos, kwetsbaar, en voortdurende last voor de samenleving.

Vergrijzing is een succesverhaal, dankzij de inzet van velen, de geneeskunde, welzijnswerkers, ouderen groeperingen en noem maar op.

Ouderen zijn onmisbaar en bijzonder nuttig voor de maatschappij en vormen een belangrijk deel van de samenleving.

Ouderen schrijf je niet zomaar in een pennentrek af ... nooit! Tabula rasa nooit!

Integendeel er zou meer moeten geïnvesteerd worden in een duurzaam, stimulerend preventie- en empowermentbeleid, zoals in Denemarken en Nederland.

Er is ook nood aan meer middelen voor een veel betere omkadering in de ouderenzorg.

Zo zouden thuiszorg en mantelzorg nog beter en sterker moeten uitgebouwd worden - kortom ouderenzorg moet voortdurend hertekend worden.

Ouderen hebben meer dan ooit hun plaats in onze omgeving, in onze samenleving, in onze maatschappij.

Ouderen ongeacht hun leeftijd moeten zich veilig, geliefd en verzorgd voelen.
Dit is en moet een primordiale opdracht zijn en blijven  van onze maatschappij.

Dringend tijd ook om werk te maken van een coherent, alomvattend en geïntegreerd internationaal verdrag dat specifiek de rechten van ouderen beschermt.

Met tabula rasa te maken, er een streep onder trekken en  het woord "euthanasie" aan te halen in de ouderenzorg is de verkeerde weg inslaan en lost niets op.

Een duidelijke visie is de dag vandaag dringend nodig om "ouderen een waardige centrale plaats te geven in de maatschappij".

Kortom laat ons beter omgaan met onze ouderen en meer tijd en geld investeren om levensmoeheid en depressies weg te halen.

Geert Messiaen
Izegemseaardeweg 198
8800 Roeselare


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -