Header image
Skip Navigation Links  
 Subnieuws: Algemeen
Zaak Genk - Anderlecht 23/12/2023 - eindstand 2-1 gevolgd door een klacht

 

"Uitzonderingsrechtbank" bij de KBVB

 

De "penaltygate" bij Anderlecht - Genk brengt een meer fundamenteel probleem in het daglicht dan een .... niet hernomen strafschop.

 

Na de recente behandeling - de ongegrondheid van de eis -  blijkt dat er zal verder geprocedeerd worden, maar groot is mijn verbijstering en verwondering te lezen "er is onduidelijkheid ontstaan over hoe de procedure in elkaar zit en bij welke instantie is beroep mogelijk". (HLN 10/01/2024 blz 7).


Dit wordt momenteel door de in het ongelijk gestelde ploeg onderzocht.

 

Dit tart alle rechtsregels, zeg maar rechtszekerheid en bewijst dat de uitzonderingsrechtbanken bij de KBVB rechtbanken zijn die niet tot de normale gerechtelijke organisatie behoren en die niet volgens de normale procedures werken.

 

M.a.w. kan er bij de KBVB sprake zijn van een behoorlijk en tegensprekelijk proces?

 

Kortom, meer werk aan de winkel dan een loutere doorlichting van de VAR of het herspelen van een wedstrijd - de geloofwaardigheid start bij de ... al of niet bevoegdheid van een uitzonderingsrechtbank om een doorverwijzingsfunctie te hebben of een oordeel te vellen.

 

“De zaak moet behandeld worden door een onafhankelijke instantie ”fulmineert Genk … dit is juist … maar dan moeten alle zogezegde uitzonderingsrechtbanken bij de KBVB, incluis BAS herroepen en afgeschaft worden en moet de beoordeling of verwijzing overgelaten worden aan “echte” rechtbanken!

 

Erger nog, wedden dat vertegenwoordigers van voetbalploeg Genk in de bondinstanties van de KBVB deze instanties "uitzonderings - rechtbanken" hebben meegestemd en goedgekeurd.

Zo zou het principe "nemo auditur" kunnen ingeroepen worden, gezien de medewerking van de klager tot het oprichten van uitzonderings-rechtbanken. 

 

Geert MessiaenCopyright 2005 - www.geert-messiaen.be -