Header image
Skip Navigation Links  
Forums
MILIEU 4/01/2006 13:01:00
Hier kan je als bezoeker van de site al jouw verzuchtingen en suggesties uiten omtrent het Roeselaarse milieubeleid.
Let wel : Enkel positieve en opbouwende commentaren helpen het beleid vooruit.
Auteur: Geert Messiaen


Auteur: Geert Messiaen - Schepen van Milieu 21/04/2006 19:43:00
“Slechte kwaliteit restafvalzakken” – een terechte opmerking van vele burgers !!!

Reeds meermaals werd door mij de zeer slechte kwaliteit van de restafvalzakken aangeklaagd in de bestuursorganen van de Intercommunale MIROM !

Dit is te wijten aan de zeer slechte kwaliteit en de erg gebrekkige uitvoering die de aangeduide leverancier heeft afgeleverd. Hij hield zich niet aan hetgeen in het lastenboek werd gesteld. Betrokkene werd dan ook prompt in gebreke gesteld. Een betere kwaliteit met meer inhoud van de restafvalzak wordt in het vooruitzicht gesteld.
Auteur: G.Vallaey 16/04/2006 13:18:00
M. Messiaen,
Ik ben ontzettend teleurgesteld door de slechte kwaliteit van de nieuwe groene zakken voor het restafval. Naast de povere kwaliteit heb ik tot mijn verbazing moeten vaststellen dat ze ook kleiner zijn. de prijs is echter niet gedaald. We kunnen duidelijk spreken van een PRIJSSTIJGING.
Ik weet dat deze mail geen "positieve, opbouwende" commentaar is die het beleid vooruit helpt, maar ik ben dan ook geen voorstander van het genootschap van de politiek correcte denkers. Ik heb de (slechte) gewoonte om mijn mening (ongezouten?) te laten geworden
mvg
Auteur: Luc De Backer 23/03/2006 22:59:00
Beste heer schepenen,

Ik ontving laatst Uw mailmet Uw standpunten betreffende de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik moet eerlijk bekennen dat, alhoewel ik nooit een echt politiek standpunt heb ingenomen, ik met veel zaken kan akkoord gaan.

Betreffende het milieu heb ik nog de volgende tip: wijkcomposteren, ter bevordering van het milieu, ter bevordering van de wijkwerkingen waar dit aan gekoppeld kan worden, ter bevordering van een nuttige jobs...
Daarvoor de volgende tekst uit de website van VLACO, U wel bekend, aangevuld met enkele persoonlijke nota's.....
Wijkcomposteren

Waar in Antwerpen en Houthalen de composthoekjes beperkt blijven tot enkele vaten en bakken, staan in Dilbeek en Oostende echte compostpaviljoenen. In Dilbeek wordt het paviljoen gebruikt door de bewoners van een van de weinige hoogbouwwijken.Voor de geproduceerde compost werd wel een derogatie (afwijking vastgestelde norm mestdecreet) bekomen bij het Ministerie van Landbouw. De afzet gebeurt bij de buurtbewoners (100 BEF/zak).
Oorspronkelijk was het compostpaviljoen permanent open, nu nog slechts 5 maal per week telkens gedurende 1 of 2 uur, ondermeer om te voorkomen dat mensen met veel tuinafval teveel materiaal zouden aanvoeren. Vier vrijwilligers houden het open. Een gemeente-ambtenaar zorgt voor het onderhoud.
In de beginjaren hebben zich problemen voorgedaan met ratten en vliegen. Om het rattenprobleem op te lossen, werd door de constructeur een betonvloer aangebracht. Om geurproblemen te vermijden wordt na iedere opening het aangevoerde materiaal afgedekt met een hoeveelheid snippers.
Het compostpaviljoen dat wordt gebruikt heeft een capaciteit van 16 ton GFT/jaar. De aanvoerders komen uit een straal van 600 m loopafstand. Dankzij het paviljoen kwam heel wat sociaal contact op gang in de wijk. Voor de oprichting van een tweede paviljoen in een tweede wijk is er voorlopig te weinig respons bij de buurtbewoners.

Oostende is dan weer een voorbeeld van een dicht stedelijk milieu met veel hoogbouw. Ondanks de 86.000 inwoners zijn er slechts 9.000 tuinen, in 1.600 à 1.700 staat een compostvat. Binnen de intercommunale is er geen GFT-inzameling.
Op dit ogenblik zijn er drie compostpaviljoenen in gebruik, een kleiner model aan de stadsrand (16 ton/jaar) en twee nieuwe van 15 m³ (25 ton/jaar) in een sociale woonwijk en vlakbij het centrum met vooral appartementen.
Een geschikte lokatie vinden voor de paviljoenen was niet evident. Het compostpaviljoen wordt best ingeplant in een groene omgeving, maar in het zicht zodat sociale controle mogelijk is.
Het eerste paviljoen was oorspronkelijk 3 maal per week gedurende 2 uur open. Na evaluatie stapte men (voor de drie paviljoenen) over op 2 keer 1,5 u : zaterdagvoormiddag en een werkdagnamiddag.
Het openen en sluiten van de paviljoenen gebeurt door stadspersoneel. De tijd geïnvesteerd door het stadspersoneel bedraagt ongeveer 1,5 mandagen per week. Voor de vijf geplande paviljoenen zou dit dus neerkomen op een fulltime.  NOTA: (Wat bv door een ervaren compostmeester zou kunnen gebeuren, waar ik dan natuurlijk aan mezelf denk…..)
De aangevoerde hoeveelheden worden steekproefsgewijs gewogen gedurende enkele weken per jaar. Het succes van het paviljoen in de sociale woonwijk is zo groot en de aanvoer zo hoog dat de capaciteit van het paviljoen niet meer volstaat. Het afrijpen van de compost moet daarom voorlopig buiten het paviljoen plaatsvinden.
1

Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -