Header image
Skip Navigation Links  
Subrealisaties: Vaderlandslievende verenigingen
Toespraak V-day - 8/5/2006
Dames en Heren,

Als schepen bevoegd voor vaderlandslievende verenigingen ben ik bijzonder verheugd om u te mogen begroeten op deze herdenkingsplechtigheid van V-day.
Inderdaad, vandaag ongeveer zestig jaar geleden, op 8 mei 1945, ondertekenden de Duitsers tegenover de geallieerden hun definitieve capitulatie-akte: Op verzoek van Stalin gebeurde dit in Berlijn op het hoofdkwartier van de Sovjetstrijdmachten, maar de dag daarvoor reeds hadden ze een voorlopige overgave-acte ondertekend in Reims.
De Duitsers verbonden er zich toe om de strijd te staken op 8 mei om 23u0l.
Daarom loeiden op 8 mei 1945 om 15 uur, overal te lande de sirenes en luidden de kerkklokken om het nieuws van de Duitse capitulatie officieel te verkondigen.
Met V-day eindigde een periode van zes jaar bloedvergieten, tenminste in Europa, want in het Verre Oosten heeft de Tweede Wereldoorlog nog vier maanden en twee atoombommen langer geduurd, namelijk tot 2 september toen ook Japan capituleerde.
Voor velen onder jullie betekende de Tweede Wereldoorlog de herinnering aan deportatie, het verlies van geliefden en bekenden, onderduiken, weerstand bieden.
Het verleden kan niet ongedaan worden gemaakt, maar omdat dit nooit opnieuw zou gebeuren, moeten we de herinnering aan de gruwel van de oorlog voor altijd levend houden. Daarom is V-day meer dan alleen maar een herdenkingsfeest van mensen die het allemaal beleefd hebben.

Als schepen van een stad die in die jaren ook haar dosis ellende heeft moeten verduren, willen we V-day ook tot een plechtigheid maken voor degenen die nadien gekomen zijn.

Daarom hebben we gisterenavond ook een taptoe gehouden in het centrum en, de weergoden waren ons gunstig en we konden ons toch verheugen op een talrijke aanwezigheid met ook veel jongeren.

V-day betekent voor ons niet enkel de herinnering aan de overwinning op een van de meest moorddadige dictaturen van de vorige eeuw, maar het is ook een boodschap naar het heden en de toekomst toe, de boodschap van wat we de drie V's kunnen noemen - vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Voor ons stadsbestuur en voor mij persoonlijk is dit een blijvende bekommernis.
Vrede, vrijheid en verdraagzaamheid zijn immers de basiswaarden waarop onze democratie gebaseerd is, de basiswaarden ook die er mee voor gezorgd hebben dat West-Europa al sinds 1945 gespaard is geweest van oorlog - een periode van vrede die we sinds het Romeinse Rijk niet meer gekend hebben.
Recente conflicten als de burgeroorlogen in Bosnië en Kroatië in de jaren '90 en de vele conflicten die ook nu nog elders in de wereld woeden en de terroristische aanslagen zowat overal ter wereld, tonen echter aan hoe kwetsbaar de vrede is. Racisme en kleine en grote criminaliteit bewijzen dat de V-waarden nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Al deze incidenten bewijzen dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid geen definitieve verworvenheden zijn, maar dat ze elke dag opnieuw moeten bewaakt worden. Daarom zijn Vaderlandslievende Verenigingen de dag van vandaag zo belangrijk. Het zijn kort en goed Vredesbewegingen.
Ik wil er zelfs nog een V aan toevoegen, die van verantwoordelijkheid. Het bewaken van de drie andere V's is niet enkel de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook die van iedere burger.

Laat dat de boodschap zijn van V-day die we uitdragen in onze omgeving en aan alle volgende generaties!

Geert Messiaen,

7/5/2006


Copyright 2005 - www.geert-messiaen.be -